Veřejné budovy, školy, knihovny, nemocnice

Všechna měřidla, veškeré energie, jedno řešení

Enectiva je vhodným řešením pro energetický management veřejných budov jakými jsou školy, úřady, městské bytové domy či nemocnice. Správci těchto nemovitostí budou mít vždy kontrolu nad spotřebovanou energií i náklady s tím spojenými. Naše řešení umožňuje jendoduchou správu všech měřidel, rychlou detekci plýtvání a havárií. Přináší možnost porovnávat spotřeby v závislosti na využitých plochách, počtu žáků, pacientů či nájemníků. Navíc pro zřizovatele dále možnost automatických ekonomických analýz energeticky úsporných opatření a jejich zhodnocení. Aplikaci je možno využít i pro monitoring EPC projektů.

Hlavní přínosy pro provozovatele veřejné budovy

  • Snížení administrativní náročnosti spojené se správou objektů a energetických odečtů
  • Rychlá detekce plýtvání a snazší indentifikace úsporných opatření
  • Možnost porovnávat svoji energetickou výkonnost s nemovitostmi stejného charakteru napříč celou ČR

Odstranění administrativy spojené s odečty měřidel

Doba, kdy měla města a obce kapacity obcházet všechna měřidla ručně již pomalu pomíjí. Automatický dálkový sběr dat z měřidel přínáší výhody v nižší chybovosti, odstranění veškeré administrativy, ale největší přínos je v možnosti ihned detekovat plýtvání a havárie na technologiích. Tím že data z měřidel sbíráme každých 15 minut vám dáváme možnost sledovat spotřeby energií v hodinách, kdy jsou budovy prázdné. Během nocí, víkendů a státních svátku dochází většinou k největším únikům.

Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!