Energetický benchmarking

2 minuty čtení
Tým Enectiva

Porovnávejte spotřeby svých nemovitostí. 40% veškerých energií, které se ve světě spotřebují, připadá na spotřebu v budovách a jejich provoz. Nevěřili byste, jak velké rozdíly jsou mezi jednotlivými budovami. V našem týmu máme zkušenosti s budovami stejného typu, jejichž spotřeba se liší klidně i o 100%. I v kancelářských budovách “A” standardu jsou výrazné rozdíly. Námi sledovaná nejlepší budova A standardu vykazuje celkovou roční spotřebu 169 kWh/m2 a nejméně energeticky efektivní budova 304 kWh/m2.![Energetický benchmarking](/img/blog/Benchmarking budov2.png)

Proč porovnávat budovy mezi sebou?

  1. Porovnání nebo chcete-li benchmarking je první krok k nastartování procesů zvyšování energetické efektivity. Je prokázáno, že základní benchmarking snižuje náklady na energie a pro většinu majitelů i správců budov platí, že znalost spotřeb energií je prvním krokem k jejich snížení. V konečném důsledku pak k úspoře finanční. Možná budete překvapeni, ale více než polovina energetických úspor je v budovách dosaženo nízkonákladovými nebo beznákladovými opatřeními souvisejícími s jejich řízením.
  2. U větších portfolií, kdy porovnávání jednotlivých budov poskytuje velké množství informací, získává benchmarking na strategickém významu. Dokážete díky němu lépe plánovat, prioritizovat, alokovat finance pro správné investice tak, abyste dosáhli svých cílů v oblasti energetické efektivity a udržitelnosti.

Základní pravidla benchmarkingu

Různé typy budov mohou vykazovat různé hodnoty. Proto abyste vždy porovnávali hrušky s hruškami a jablka s jablky, je nutné dodržet několik základních pravidel:

  1. Porovnávejte nemovitosti ve stejné klimatické zóně
  2. Porovnávejte nemovitosti se srovnatelnou výškou
  3. Porovnávejte nemovitosti se stejným zdrojem tepla
  4. Porovnávejte nemovitosti se stejným účelem užití

Možná vás zarazí bod 2, ale výška budovy ovlivňuje její vybavenost technologiemi, proto je dobré si rozdělit portfolio alespoň do tří základních kategorií. Přízemní, středně vysoká a výšková budova. Případě můžete zvolit jiné kriterium, které bude lépe vypovídat o spektru vašich budov. Např. stáří, vybavenost, počet obyvatel, výšku nájemného atp. Budovy porovnávejte mezi sebou, ale zároveň k jejich průměru a také vždy s nejlepší budovou v portfoliu.

V případě, že chcete pomoci s nastavením kriterií energetické efektivity pro účinný benchmarking, neváhejte nás kontaktovat.