Chytrá města

Zastavíme plýtvání ve veřejných budovách

Budete mít přehled o spotřebované energii i možnostech, kde lze uspořit. Enectiva pomáhá chytrým městům splnit požadavky mezinárodně uznávané normy ISO 50001 i omezit papírování s modulem Facility.

Zkusit demo
Nemocnice a zdravotnická zařízení

Energetický management zdravotnických zařízení

Nemocnice, kliniky, zdravotní střediska nebo třeba porodnice jsou místa, kde se odehrávají zásadní okamžiky našeho života. Takové budovy mají velkou spotřebu energie, protože často poskytují své služby 24 hodin denně bez ohledu na náklady. Ale nemocnice musí být efektivní. Zdravotnická zařízení nabízí mnoho míst pro úspory a zefektivnění energetického managementu. Pro jeho usnadnění jsme tu my s našim řešením.

Přehled o hospodaření

Dosažené výsledky v oblasti energetického managementu, ale i analýzu jednotlivých spotřeb a celkový přehled získáte díky naší aplikaci.

Rychlá analýza plýtvání

Vytipujeme místa vhodná pro investice, zjednodušíme administrativu s cílem získat více finančních prostředků pro další rozvoj města.

Sběr dat

Díky využití moderních sítí a podpoře IoT technologií, je pro nás snadné sbírat data, která jsou nutná pro správná rozhodnutí v řízení města.

Veřejné osvětlení

Úsporné a vzdáleně ovládané osvětlení

Venkovní osvětlení slouží všem občanům v noci a zajišťuje bezpečí řidičům i chodcům. Protože je osvětlení zapnuté po celou noc, představuje významnou část celkové spotřeby elektrické energie obcí. Řešení, jak snížit spotřebu elektřiny a náklady na údržbu, představuje systém účinné regulace a online monitoringu energií Enectiva. Technické služby města ocení možnost vypínat a zapínat osvětlení pomocí SMS.

Spotřeby i výdaje

Díky Enectivě mají všichni zaměstnanci odpovědní za energetický management možnost sledovat jak spotřeby, tak výdaje. Detailně po jednotlivých odběrných místech či hromadně za celou obec.

Monitoring EPC projektů

Enectiva v sobě také zahrnuje automatické vyhodnocení úsporných projektů týkajících se veřejného osvětlení. Toto všechno vytváří z aplikace Enectiva srozumitelnou součást administrativy obcí.

Ovládání pomocí SMS

Jedná se o nejjednodušší, ale velmi oblíbenou formu ovládání rozvaděčů veřejného osvětlení. Celé město můžete rozsvítit na jeden povel nebo konkrétní rozvaděč při opravě konkrétního světla.

Radnice, úřady i školy

Enectiva vás povede k úsporám veřejných budov

Školy formující mládež, knihovny vzdělávající širokou veřejnost, hasičské zbrojnice zachraňující životy. Všechny veřejné budovy mají specifický a důležitý účel. Veřejní správci čelí velké výzvě: jak řídit velké portfolio rozličných veřejných budov (soudy, školy, knihovny, úřady, pošty a další) kontrolovaně a úsporně? Enectiva uspoří finance, zjednoduší administrativu, zajistí přehled. Dokonce zvýší motivaci všech, podílet se na úsporách.

Odhalujeme plýtvání

Automaticky vyhodnotíme, zda jsou obecní budovy provozovány hospodárně.Více budov znamená vyšší pravděpodobnost havárie nebo špatně nastavené technologie.

Budovy řídíte odkudkoli

Hlavní energetik města má možnost řídit technologie v budovách z pohodlí kanceláře či domova. Přenastavit vytápění, změnit časový režim osvětlení, či upravit vnitřní teplotu online.

ISO 50001

Dáváme věcem systém. Pokud implementujete systém energetického managementu ISO 50001, s námi máte splněno 90% této normy. Se zbytkem administrativy vám pomůžeme taktéž.

Sportoviště

Energetický management - běh na dlouhou trať

Hřiště, plavecké bazény, zimní stadiony… všechna tato místa obvykle spotřebují velké množství energie a je velmi obtížné je udržovat ziskové. Technologická různorodost hokejových, plaveckých či jiných stadionů je důvodem pro nutnost efektivního energetického managementu. Sportoviště navíc spotřebovávají obrovské množství teplé vody, je třeba klimatizovat a topit pro zajištění správné teploty. Jsou výzvou pro všechny technické manažery.

Získáte přehled

S Enectivou jste dokonale informováni o výkonu a spotřebě technologických zařízení (například topení, chlazení, osvětlení, vzduchotechnika...). Takové technologie mají i velký vliv na celkové provozní náklady.

Pohlídáme vaše povinnosti

Nejen monitoring, ale řízení a sledování povinností je součástí naší aplikace. Už nepropásnete žádnou revizi, nebo energetický audit. Aplikace hlídá povinnosti za vás.

Řízení budov

Nejen v době pandemie je možné využít funkci vzdálené správy. Technik již nebude chodit na budovy fyzicky pro nutnost cokoli přenastavit. Z jedné aplikace může ovládat všechny budovy.

Reference

Smart City Mělník

Smart metering na budovách města i veřejném osvětlení jsme zavedli pro Mělník. Jedná se o radnici, školy, úřady, azylový dům a další budovy které město pronajímá. Cílem je monitorovat v reálném čase v těchto objektech spotřebovanou elektřinu, vodu, teplo a plyn a vnitřní teploty uvnitř budov. Následně dosažení maximální efektivity při jejich využití.


Celkem se jedná o monitoring více než 80 odběrných míst, které jsou různě rozmístěny po celém městě. Na pokrytí nám stačila dvě centrální místa s anténou BO 160, protože byla vybrána technologie pracující na frekvenci 169 MHz. Jeden centrální přijímač byl umístěn na radniční věži a druhý na jedné z monitorovaných škol. Postupem času se tato technologie vhodně doplnila technologií LoRa a NB IoT.


Město získává nástroj, který jednak ušetří čas, ale taktéž získá velmi efektivní nástroj pro odhalování ztrát, úniků a plýtvání v energetickém hospodářství, kterým město již v minulosti čelilo.

“Využitím Enectivy jsme docílili výrazně vyšší efektivity energetického managementu. Enectivu využíváme od roku 2015 a za tuto dobu se podařilo odhalit hned několik úniků energií, které by nebylo možné zjistit bez kontinuálních odečtů a které nám v podstatě zaplatily systém během jednoho roku. Stejně tak pro mne osobně, jako hlavního energetika města, je cenné nemalé snížení finančních prostředků na fyzické kontroly odběrných míst a s tím spojené administrativy”

říká Juraj Rapant / hlavní energetik města Mělník

Prokážeme vám, že naše řešení se vyplatí.