komerční budovy

Nízké provozní náklady při zachování komfortu

Je vaše komerční nemovitost provozována efektivně? Energetická efektivita má velký vliv na provozní náklady, ale zachování potřebného komfortu pro její obyvatele je pro nás klíčové.

Zkusit demo
Kancelářské budovy

Chytré řešení pro vaše kanceláře

Business centra se musí vypořádávat s papírovaním, které mohou zjednodušit a s námi omezit. V aplikaci můžete spravovat energetiku budov, související dokumenty a fakturaci s vyšší efektivitou a pohodně. Zbavíte se rutinní práce a budete produktivnější. Už jste někdy byli překvapeni příchozími účty za energii? Chyby, úniky, zbytečně zapnuté topení, zapomenutá zapnutá světla vás stojí mnoho. S Enectivou už se to nikdy nestane.

Pro manažery i techniky

Enectiva je řešení pro energetický management business center. Dejte přístup i nájemníkům, aby mohli sledovat svoji spotřebu a výdaje na energie.

Konec papírování

Enectiva zjednodušuje zdlouhavou administrativu související s vyúčtováním nájemcům. Manuální odečty jsou minulostí.

Enectiva šetří

Aplikace automaticky odhaluje plýtvání, sleduje efektivní chod jednotlivých technologií, zasílá alarmy. Motivuje k šetření energií.

Reference

KB - Societe Generale

Komerční banka, dceřiná společnost Société Générale, ve svých pobočkách v Česku sice pracovala s nasbíranými energetickými daty, ale šlo z nich dostat mnohem více. Data z měřidel neposkytovala managementu přehledné info o energetické efektivitě jednotlivých poboček ani o společnosti jako celku. Docházelo k zbytečnému v plýtvání.


Tým Enectiva propojil již existující systém facility managementu s daty z měřidel bez nutnosti pořizování nového hardwaru. Automatické reportování manažerům a regionálním pracovníkům s identifikací energetické efektivity, upozornění na úniky a přehledné prostředí aplikace dělají z Enectivy oblíbené řešení v celé bance.


Výsledkem je kompletní, plně automatický energetický management, který zvládá velmi malý tým lidí. Nadměrná spotřeba energií byla dratmaticky snížena. To vše při návratnosti investice pro klienta v řádu měsíců. Došlo taktéž k výraznému zkrácení doby, která je nutná k odhalení havárií.

obchodní centra

Energie efektivně v obchodních centrech

Nákupní centra mají často problém se snižováním svojí uhlíkové stopy. Ale úspora energií není jen záležitost environmentální, ale i ekonomická. Snížení účtů za energie vytváří konkurenceschopnou společnost. Udělejte s námi další krok vpřed pro snížení energetické spotřeby obchodního centra.

Meřidla a čidla

Enectiva využívá systém (nejen) bezdrátových senzorů, měřidel a čidel pro sledování energií. Snadno tak rozpoznáte příležitosti pro efektivnější energetický management.

Propojitelnost s MaR

Pokud máte již v centru existující systém MaR, tak jeho data lze plně využít. Propojíme se s ním a vy nemusíte investovat do nového hardwaru.

Alarmy jen když je třeba

Enectiva upozorňuje na technická selhání zařízení automatickými upozorněními. Vytváří synergii mezi technologiemi a lidskými dovednostmi pro optimalizaci energetické výkonnosti.

Reference

OC Arkády Pankrác

Obchodní centrum Arkády Pankrác, jedno z největších obchodních center u nás, využívá chytrý systém Enectiva, která je oslovila především svojí nezávislosti na použitém hardwaru, integrací všech souvisejících všech prvků energetického managementu pod jednu střechu a možnost vývoje vlastních funkcí včetně možnosti přidání customizovaných dashboardů.


Nájemníci v rámci obchodního centra Arkády Pankrác platí spotřebu energií v jednotlivých obchodech. Odečítání bylo každý měsíc prováděno velmi neefektivně: skupina techniků musela ručně odečíst data z více než 200 měřidel.


Enectiva tým v Arkádách Pankrác vyřešil hned několik problémů. Všechna měřidla jsou odečítána automaticky, ve všech podružných 28 rozvodnách bylo instalováno kompletně nové nepřímé měření elektrické energie. Navíc náš tým vyřešil problém s nefunkčními kalorimetry.


V současnosti v obchodním centru díky naší aplikaci vyhodnocují i nově zaváděné úsporné projekty na systémech vzduchotechniky, chlazení a vytápění.

bytové domy

I nájemníci mohou mít přehled

Proč jsou výdaje za energie tak vysoké? Nezapomněli jste puštěnou vodu nebo světlo a klimatizaci přes víkend? Jak zkompletovat platby a vyúčtování od nájemců? Jako majitel nemovitost či bytu jste se určitě s podobnými problémy setkal. Enectiva zjednoduší práci majiteli nemovitosti a zároveň přinese nájemníkům přehled o svých spotřebách.

Pro správce a majitele

Rychlé vyúčtování spotřeb energií dle platné legislativy. Evidence cejchování měřidel i dokumentů související s provozem.

Přístup pro nájemníky

Aplikace enectiva umí pravidelně rozesílat reporty o spotřebě energií konkrétního bytu. Dejte nájemníkům možnost hlídat si své spotřeby.

Ve starých i moderních domech

Řešení máme pro novostavby i historické objekty, kde je obtížné provést moderní instalace. Zde nasazujeme bezdrátové technologie.

hotel

Energetický management v hotelu = krok vpřed

Pohodlí a spokojenost hosta jsou pro hotely nejzásadnější. Aby všechno v hotelu klapalo, je třeba zabezpečit i bezproblémový chod a hlídat náklady na energie. V sektoru pohostinství jsou tyto náklady druhou nejvyšší položkou ve výčtu provozních nákladů hned po mzdách. Nepřetržitý provoz je velmi nákladný, pokud je provozován neefektivně a nehospodárným způsobem. V současnosti je taktéž kladen velký důraz na ochranu životního prostředí.

Spotřeba přehledně

Díky systému automatických reportů budete vždy v obraze. Kolik vody použijete jeden host, jak se liší spotřeba v ročních obdobích nebo kdy je nejlepší čas pro nákup energií. Enectiva vám odpoví (nejen) na tyto otázky.

Monitoring energií

Monitorujte s Enectivou energetické nároky kuchyní nebo dalších oddělení hotelu díky analýze trendu pro specifickou místnost nebo časové období. Porovnejte spotřebu podobných budov. Enectiva motivuje k dalším úsporám.

Odhalení poruch a plýtvání

Enectiva je ideální řešení pro odhalení poruchy už před hrozícím negativním dopadem nebo pro zjištění plýtvání za účelem snížení nákladů.

Jsme partnerem komerčních budov všech rozměrů.