esco

Energetické projekty potřebují dohled a řízení

Pro zvýšení výnosů z energetických a EPC projektů.

Zkusit demo
esco

Energetický management pro ESCO společnosti

Buďte efektivní a hlídejte investici pohodlně a ve srozumitelném prostředí. Enectiva umožňuje kontrolovat i ekonomickou stránku investic a vyřešit reporting vašich projektů. Namísto zdlouhavého papírování Enectiva elektronicky rozesílá upozornění na důležité události a reporty podle vámi nastavených kritérií.

Sledujte výsledky

Porovnáte skutečné výsledky úsporných projektů s očekávanými. V reálném čase. Nastavte si upozornění na nízkou hodnotu úspor.

Analytika dat

Integrace denostupňů z široké sítě meteostanic poskytne přehled o úsporách, které jsou závislé na klimatických podmínkách.

Méně papírování

Enectiva zjednodušuje administrativu a odstraňuje zbytečné papírování. Výsledky je navíc možné sdílet přímo se zákazníkem.

epc projekty

Jiný způsob financování, stejné potřeby

EPC projekty v sobě spojují investice do nových technologií a minimální riziko pro zákazníka. Výsledky jsou zaručeny již z principu financování EPC projektů, jelikož se splácí až z dosažených úspor. Veškeré riziko je tak přeneseno na dodavatele EPC projektu.

Online monitoring

Technologie a řešení, která přináší energetické úspory, jsou monitorovány online.

Sběr dat - IoT

Data na základě, kterých dochází k vyhodnocení EPC projektů mohou být získávána i skrz IoT sítě.

Buďte informovaní

Alarmy a upozornění na nízkou hodnotu energetických úspor a automatické pravidelné reporty.

Obnovitelné zdroje

Monitoring a dohled obnovitelných zdrojů

Obnovitelné a nízkoemisní zdroje jsou budoucností energetiky, kterou čeká postupná dekarbonizace. Každý zdroj, ať již pracuje v ostrovním režimu či je připojen do sítě, potřebuje spolehlivé řízení a přehledný monitoring.

Online Monitoring

Monitoring obnovitelných zdrojů zahrnující výrobu, vlastní provozní spotřebu i veškeré veličiny nutné k bezpečnému provozu. Dispečerský dohled nad zdroji zajišťuje propojení s PLC pomocí standardních protokolů.

Reporty a analýzy

Zasílání pravidelných reportů o výrobě energie, a produkci uhlíkové stopy zajistí neustálý přehled.

Řízení online

Dispečerský dohled nad zdroji zajišťuje propojení s PLC automaty pomocí standardních protokolů jako jsou Modbus, Bacnet, Loan atp.

Jste ESCO firma a hledáte partnera?