Srozumitelný energetický management

Nastavte si automatické reporty a upozornění na překročení spotřeby

Energetická data přehledně na jednom místě

Kvalitní informace pro kvalitní rozhodování

Odhalujeme plýtvání, motivujeme k úsporám

Energetický management, kterému rozumíte

Bez Enectivy

S Enectivou

Každý měsíc obchází energetik či technik všechna měřidla energií i vody a zapisuje jejich stavy do sešitu. Trvá mu celý den, než se dostane do všech šachet, podhledů a dalších míst, aby mohl odečíst naměřený stav.
Enectiva jako nástroj pro monitoring energií automaticky odečítá stavy ze všech měřidel v definovaných intervalech. Ihned je následně ukládá do pravidelně zálohované databáze.
Energetik další hodinu vkládá sesbíraná data do tabulky v Excelu a další čas tráví nad jejich analýzou. Bohužel jsou výkyvy v datech a tedy i možné plýtvání často způsobeny chybným odečtem a musí být proveden odečet energie znovu.
Všechna data a následné analýzy jsou v Enectivě ihned k dispozici pro management společnosti i energetika. Enectiva automaticky hlídá nastavené meze a v případě jejich překročení ihned upozorňuje na možné plýtvání e-mailem či SMS.
Data z Excel tabulky putují do účtárny majitele objektu, kde jsou jednotlivé energie vyúčtovány nájemníkům. Ti si však velmi často stěžují na výši plateb, které neodpovídají spotřebované energii.
Enectiva ihned jakmile skončí kalendářní měsíc provede vyúčtování energií zcela automaticky. Všichni nájemníci mají přístup do aplikace tak, aby si mohli kontrolovat výši plateb i své spotřeby.
V případě, kdy je energetik nemocný nebo je na dovolené, nemá nikdo další přehled o spotřebovaných energiích, protože v jeho systému založeném na Excel tabulkách se vyzná pouze on sám.
V Enectiva účtu máte možnost neomezeného počtu uživatelů. Celá společnost i nájemníci mají odkudkoli přístup ke svým energetickým datům, která jsou pravidelně zálohována a v případě potřeby komukoli k dispozici.