Vítejte na našem blogu!

Nová funkce: Hlídání ročního rozpočtu na energie

Upozornění v Enectivě se rozšiřují o další možnost a to upozornění na překročení spotřeby nebo nákladů od začátku roku. Veřejná správa i firmy se pohybují v rámci omezeného ročního rozpočtu na energie, který nesmí překročit. Proto jsme do aplikace přidali upozornění na spotřebu a náklady od začátku kalendářního roku. Proč si zapnout upozornění na kalendářní rok? Instituce veřejné správy, školy, obce a firmy disponují s omezenými ročními výdaji na energie. Přesně na míru jsme jim vytvořili upozornění na kalendářní rok (leden–prosinec).
Více

Systémy pro úsporu vody

S narůstající spotřebou vody se problém nedostatku vody stává více než závažným. Podle různých prognóz budou mít do 6 let až dvě třetiny populace minimální přístup k vodě. Nastávající krizi lze ale odvrátit a to správným hospodařením. Mnohé části světa už se suchem dlouho bojují, a tak si z jejich opatření můžeme vzít příklad. Příklady ze světa Kapskému městu se podařilo za posledních 15 let snížit spotřebu vody o 30 %, a to i přes velký nárůst populace.
Více

IoT ve světě měření a regulace: prediktivní údržba

Se vznikem Industry 4.0 se jednou z nejdůležitějších technologií stala technologie IoT (Internet of Things). Ta totiž může pomoci společnostem hned v několika směrech. Díky použití IoT senzorů můžeme v reálném čase sledovat spotřebu elektrické energie, plynu, tepla nebo také různé teploty a tlaky, kvalitu vzduchu, vody, či vibrace. Tato technologie tedy získala uplatnění i ve světě měření a regulace, kde usnadňují správu a řízení budov. Pomocí IoT získá správce plnou kontrolu nad budovou.
Více

SMS upozornění: nejdůležitější upozornění vždy po ruce

Od února si v Enectivě můžete kromě e-mailu nechat zasílat podle vlastní potřeby i upozornění SMS zprávou. Nastavení i ztišení takového upozornění je snadné a intuitivní. Krátké upozornění vám v kapse zabzučí jen po splnění vámi nastavených kritérií a nebude vás vyrušovat pokud jste právě na dovolené! Proč si přidat SMS upozornění? V případě opravdu akutních událostí, jakými je rozsáhlý únik vody nebo jiné energie se hodí mít upozornění okamžitě po ruce.
Více

Trendy v systémech měření a regulace

Je nezpochybnitelné, že s rostoucím technologickým pokrokem a vznikem Průmyslu 4.0 dokázala automatizace významně ovlivnit téměř každou oblast života, efektivní správu budov nevyjímaje. Průmysl 4.0 je charakteristický přesunem lidské síly od opakujících se úkonů, které jsou nyní automatizovány, k více kvalifikovaným pracem. A tento trend se nevyhýbá ani řízení technologií budov a celkově správě budov. Mezi hlavní tři trendy v systémech MaRřadíme: 1. Umělá inteligence a strojové učení Především z IT světa a datové analytiky pronikají do budov systémy využívající principů strojového učení (Machine Learning) potažmo světa umělé inteligence (AI-Artificial Intelligence) s jediným cílem.
Více