Porovnání technologií pro Internet věcí IoT

Na základě naší praxe přinášíme porovnání jednotlivých technologií zajišťující přenos dat ze senzorů, měřidel energií a dalších chytrých zařízení. V rámci měst se s těmito technologiemi setkáte při projektech Smart City. Jelikož je naše platforma Enectiva na použitých technologiich nezávislá a integrujeme všechny dostupné, dává nám to alespoň základní úroveň nezávislosti pro takovéto porovnání. Akutálně se na území ČR používají tyto IoT technologie: LoRaWAN SIGFOX NB IoT WMbus 868 MHz nebo 169 MHz Mezi další IoT technologie můžeme zařadit i klasickou síť pro mobilní telefony GSM a její další generace včetně LTE. Více →

Jednoduché, přesto ohromující. Takové jsou nové Enectiva reporty.

Představujeme kompletně přepracovaný způsob energetického reportingu určený všem uživatelům systému Enectiva. Cílem reportingu je odhalovat plýtvání a automatizovat činnosti související s energetickým managementem. Nezáleží na tom, jestli odečítate měřidla automaticky, nebo manuálně. Nové reporty si poradí s obojím a jsou určeny pro každého. Připravili jsme pro Vás hned 2 typy reportů: Energetický report jedné budovy Souhrnný manažerský report více budov Hlavní výhody nového reportingu Už nemusíte složitě počítat, které z Vašich budov jsou energeticky nehospodárné a kolik plýtvají. Více →

Desatero pro snížení spotřeby vody v rámci měst a obcí

Posledních několik srážkově podprůměrných let mění pohled veřejnosti na vodu. Sucho, potažmo ochrana vodních zdrojů se stává tématem číslo jedna ve veřejném i politickém prostoru. Na základě našich zkušeností s certifikacemi budov, monitoringu energií včetně vody, zkušeností z oblastí technologií budov a výstavby jsme se rozhodli, zveřejnit 10 technicko-manažerských pravidel, které pomohou snížit spotřebu v rámci měst a obcí. Desatero pro snížení spotřeby vody. 1. Sledujte spotřeby alespoň na měsíční bázi a stanovte si poměrové ukazatele pro porovnání Mít základní přehled o spotřebách jednotlivých budov i za všechny budovy v celku, je naprostý základ. Více →

Úniky vody - v čem škodí, jak je odhalit a jak předejít větším škodám?

Nedávné studie zjistily, že nejčastějším typem nehody v budovách je právě unikající voda. V čem ale spočívá její nebezpečnost? Kromě vysokých nákladů za uniklou vodu jsou to hlavně škody, které voda dokáže napáchat. Je totiž nejčastějším důvodem začínající koroze a zhoršení stavu betonu. Je to způsobeno tím, že koroze železobetonových konstrukcí je možná pouze za přítomnosti tří látek - vody, kyslíku a korozních činidel, jako jsou třeba chloridy a oxid uhličitý. Více →

Mezinárodní certifikace budov WELL

Co je to certifikace WELL? Založení certifikace WELL v roce 2014 předcházelo 6 let výzkumu. Certifikace se zaměřuje na budovy, vnitřní prostory a komunity, kde měří, certifikuje a monitoruje vliv různých prvků budovy na lidské zdraví a pohodlí. Mezi tyto prvky můžeme řadit vzduch, vodu, výživu, světlo a vhodnost a způsobilost použití. Systém WELL byl vyvinut integrováním vědeckého a lékařského výzkumu společně s poznatky ohledně životního prostředí, lékařských výsledků a demografických faktorů, které ovlivňují zdraví a které se vyskytují v návrzích budov, jejich konstrukcích a celkovém managementu. Více →
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!