Inteligentní řízení pro vaše budovy

Řídíme systémy vašich budov automatizovaně s cílem maximálního komfortu pro obyvatele a minimálních nákladů na energie pro provozovatele.

Zkusit demo
vše na jednom místě

Řiďte budovy efektivně

Nezáleží zda spravujete jednu budovu nebo jejich celou síť. Všechny budovy a jednotlivé kontrolery jež je řídí integrujeme pod jednu střechu. V malém týmu lidí lze tak spravovat a řídit technologie na velkém portfoliu nemovitostí a dosáhnout vysoké efektivity.

Plná automatizace

Přepněte budovy do režimu autopilota a sledujte jen jejich výkonnost. To je našim cílem, nechat algoritmy přemýšlet za vás a tím vám dát prostor pro řešení důležitějších problémů, než je potřebný výkon vzduchotechniky.

Vzdálený dohled

V případě nutnosti manuálního zásahu, máte možnost z jedné aplikace ovládat od jediné po stovky lokalit. Změnit časový režim čerpadla nebo upravit ekvitermní křivku je pak otázkou pár kliknutí.

Hardwarová nezávislost

Integrujeme hardware s cloudovými službami, ale neděláme rozdíly. Pokud hardware podporuje standardní otevřené protokoly, tak jsme schopni ho začlenit pod naši aplikaci ať již se jedná o Modbus, BacNet či jiný protokol.

přehledná agenda

Maximální komfort

Komfort pro uživatele budov je vždy prioritou, a proto je veškeré řízení prováděno s ohledem na parametry vnitřního mikroklima. Samozřejmostí je plnění zákonných hygienických podmínek a standardů Breeam, LEED, WELL. V kvalitním a příjemném prostředí je pak radost pracovat.

díky kalendáři vám nic neunikne

Minimální náklady

Kvalitní řízení v sobě zahrnuje vždy aspekt provozních nákladů. V případě budov se jedná o řízení s ohledem nejen na komfort pro uživatele, ale taktéž na termodynamiku samotné budovy, aktuální a předpovídané klimatické podmínky, konkrétní pracovní podmínky dané technologie.

přehledná agenda

Řízení technologií online

Jednotlivé řídící jednotky jsou propojeny s naší platformou přes zabezpečené šifrované spojení. Máte možnost řídit veškeré technologie, včetně obnovitelných zdrojů, z jednoho místa. Typicky řídíme vytápění, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení. Ale může se taktéž jednat o fotovoltaickou elektrárnu nebo dobíjecí stanici či obdobné technologie.

díky kalendáři vám nic neunikne

Vizualizace systémů MaR

Pro snazší orientaci přebíráme vizualizace z jednotlivých řídících jednotek, k jejichž tvorbě používáme standardní grafické knihovny. Integrovat pod jednu střechu v rámci jedné aplikace lze vše od malých systémů až po komplexní rozsáhlé systémy.

srozumitelný energetický management

Od návrhu k realizaci

Chcete pomoci s návrhem moderního systému měření a regulace, který bude propojitelný s dalšími systémy usnadňující správu budov? Kontaktujte nás a rádi si s vámi domluvíme nezávazné setkání, kde s vámi projdeme jednotlivé požadavky na výsledný systém.

Soupis požadavků

Vše začíná požadavky investora na výsledný systém. Může být definováno parametry komfortu, rychlosti řízení nebo jen podmínkou splnění zákonných či jiných normových požadavků.

Návrh systému

Náš tým navrhuje systémy s ohledem na požadavky investora, ale při maximální energetické efektivitě. Tím dosahujeme dlouhodobě nižších provozních nákladů u řízených technologií či celých budov.

Realizace

Na realizacích spolupracujeme s našimi partnery. Jedná se o zkušené instalační firmy, jež jsou pod našim dohledem schopny dosahovat požadované kvality. Všechny projekty prochází funkčními a komplexními zkouškami.

Odlazení

Po uvedení do provozu prochází systémy obdobím učení a hledání optimálních parametrů nastavení. Po jednom roce je systém považován za odlazený. Jedná se o standardní součást našich projektů a v rámci certifikovaných budov pak o služby Commissioning a Seasonal Commissioning.

díky kalendáři vám nic neunikne

Volitelné služby k vaší MaRce

S aplikací Enectiva získáte možnost dalších synergických služeb, které mnohonásobně zvýší přidanou hodnotu celého řešení. Na jednom místě tak najdete detailní energetický management, včetně sledování výsledků úsporných projektů, reporting výkonnosti budovy. Rozšíříme váš systém měření a regulace i o možnost hlídání revizí a povinností v rámci facility managementu.

Zeptejte se nás na inteligentní a automatizované budovy s Enectivou.