On-line energetický management

Úspora energií a omezení plýtvání ve vašich rukách odkudkoli. Aplikace přináší výrazné zjednodušení pravidelných úkonů související s energetickým managementem.

Zkusit demo
Vše na jednom místě

Podrobné statistiky spotřeb a nákladů

Díky Enectivě budete mít všechna data přehledně uspořádaná na jednom místě. Můžete tak sledovat spotřebu veškerých energií v budově. Monitoring energií pak můžete dále podrobněji dělit dle jejich použití. V případě elektřiny se například jedná o spotřebu na provoz vzduchotechnického systému, osvětlení či výrobu chladu. Veškerá zobrazovaná energetická data lze zobrazit jak v technických, tak peněžních jednotkách.

Grafy spotřeb

Sledujte vývoj spotřeb energií v průběhu roku, dnů, hodin či minut a mějte tak neustále přehled o aktuální spotřebě.

Energetické náklady

Jakýkoli graf si můžete zobrazit i v peněžním vyjádření. Hned vidíte kolik vás stojí unikající voda nebo přetápěný prostor.

Automatické alarmy

Nastavte si upozornění v případě překročení klíčových parametrů spotřeb. Můžete využít email nebo SMS.

Meteo data

Data o počasí jsou součástí našeho řešení pro ještě vyšší přidanou hodnotu při vyhodnocování úsporných opatření či jejich hledání.

Méně administrativy

Automatické reporty

Automaticky generované reporty o denních, týdenních či měsíčních spotřebách, nákladech nebo o výsledcích zavedených úsporných opatření zajistí pravidelné činnosti a sníží tak administrativní zátěž vašeho týmu.

Pravidelný report

Enectiva automaticky zasílá vybraná data na váš email. Rozsah a složení dat v reportu záleží jen na vás. Do reportu můžete přidávat data o spotřebě a nákladech jak ve formě tabulek, tak ve formě grafů. Každý uživatel si může nastavit vlastní složení reportu a dostane tak jen relevantní data. Nemusí se tak probírat obrovskými soubory dat a hledat v nich ta, která jsou potřebná.

Upozornění a alarmy

Upozornění vás automaticky informuje o dosažení určitého kritického bodu spotřeby, teploty nebo nákladů. Opět záleží jen na vás, co vše má Enectiva hlídat. Může se jednat o překročení určité spotřeby nebo nákladů, potřebu provedení revize na některé z technologií nebo třeba změnu venkovní teploty. Díky správně nastaveným upozorněním lze odhalit v průběhu roku spoustu plýtvání.

enectiva vše vyhodnotí

Analýza úsporných opatření

Pokud na své budově zrealizujete jakýkoliv úsporný projekt nebo zavedete úsporné opatření, nastává druhá a neméně důležitá fáze projektu: sledování, vyhodnocení, reportování a případně další optimalizace. Ani sebelepší návrh nemůže postihnout veškeré faktory ovlivňující reálné výsledky. Pokud Vám záleží na dosažených energetických úsporách, tak se bez vyhodnocení výsledků neobejdete.


Enectiva veškeré výpočty provede za Vás, vyhodnotí predikci nákladů a úspor na základě průměru za poslední 3 roky, vytvoří přehled měsíčních úspor vzniklých v důsledku provedených opatření, a také predikuje cashflow. Jednoduše tak zjistíte, zda je projekt ve fázi splácení investice nebo ziskovosti, nebo jaká je aktuální předpokládaná hodnota NPV (Net Present Value) na konci životnosti projektu.

sledujeme počasí za vás

Aktuální meteodata přímo v aplikaci

Enectiva je napojena na síť meteostanic po celé České republice, vy zvolíte tu nejbližší k nemovitosti. Údaje o klimatických podmínkách si můžete zobrazit v grafu společně s údaji o spotřebě jednotlivých energií. Snadno tak zjistíte, jestli energie spotřebovávané na vytápění a chlazení jsou v souladu s vnějšími klimatickými podmínkami. Takové porovnání snadno odhalí chyby v nastavení regulace těchto systémů.

rychlá správa účtu

Neomezený počet uživatelů v rámci licence

Licencování Enectivy je na českém trhu unikátní: výše poplatku za licenci je vztažena jen na počet měřidel a množství spravovaných dat. Počet uživatelských účtů si určíte sami přímo v rozhraní Enectivy podle aktuálních potřeb, aniž by se tato změna jakkoliv projevila na faktuře. Dalším benefitem tohoto způsobu licencování je fakt, že odpadá potřeba komunikace s prodejním týmem kvůli zvýšení nebo snížení počtu uživatelských účtů,stejně jako administrativa s tím spojená. Výsledkem je rychlejší správa uživatelských účtů reagující okamžitě na vaše aktuální potřeby.

hardwarová nezávislost

Podpora ručních i automatických dálkových odečtů

Odečty lze do Enectivy zadávat buď ručně, nebo odesílat dálkově a plně automaticky z měřidel a senzorů přímo do systému. U automatických odečtů, které šetří čas vašim technikům, lze nastavit periodu od vteřin po jeden den. Naši zákazníci v případě většího počtu budov využívají možnosti mixovat automatické odečty s ručními. Enectiva nemá s tímto žádný problém. Je plně na rozhodnutí zákazníka, která měřidla chce jakým způsobem odečítat.

Vysoká granularita

Nastavte si četnost odečtů od ručních měsíčních přes denní, hodinové až po vteřinové na klíčových měřidlech.

Hardwarová nezávislost

Data sbíráme mimojiné po M-Bus, Modbus, WMbus, Bacnet, S0, pulsech a přenášíme přes fixní, mobilní i IoT sítě.

aktuální ceny

Integrované ceníky energií

Enectiva obsahuje ceníky všech distributorů energií působících v České republice a jsou pravidelně aktualizovány dle ERÚ (Energetický regulační úřad). V systému si tak můžete zvolit svého distributora, zadat jednotkovou cenu energie sjednanou s dodavatelem a Enectiva automaticky spočítá celkové náklady podle aktuálních tarifů.

sledujte změny

Energetické události

Do Enectivy můžete uložit jakoukoliv událost, která se ve Vaší budově nebo portfoliu odehraje (například výměna zdroje tepla/chladu, změna dodavatele energie, změna ceny energie, výměna oken nebo zateplení objektu). Tyto změny si pak můžete zobrazit v měsíčních grafech spotřeb. Jednoduše tak uvidíte, jaký vliv tyto události měly na spotřebu a náklady. Od událostí jsou taktéž počítány dosažené úspory.

udržujeme vysoký standard

V souladu s ISO 50001

Aplikace je plně v souladu s mezinárodně uznávaným standardem ISO 50001. Zákazníci, kteří využívají naše řešení v rámci energetického managementu automaticky splňují 90 % tohoto standardu. ISO 50001 specifikuje základní principy pro monitoring, reporting, vyhodnocování energetických nákladů, včetně implementace úsporných opatření.

srozumitelný energetický management

Intuitivní uživatelské prostředí

I netechničtí uživatelé mohou porozumět energetice a energetickému managementu. Při vývoji uživatelského rozhraní klade náš tým důraz na maximální jednoduchost a intuitivnost Enectivy. Veškeré funkce a ovládání jsou postaveny tak, aby se po krátkém vstupním školení s Enectivou každý uživatel doslova sžil.

Snadná orientace

Za pomoci základních filtrů vždy najdete rychle měřidlo či senzor. Můžete si zobrazit budovu po jednotlivých patrech, technologie po rozvaděčích nebo editovat měřidla přímo z půdorysů. Odpadá tak úmorné prohledávání dokumentů a tabulek.

Pořádek a systém

Při správě měřidel, celých budov nebo jednotlivých technologií může nastat nespočet situací, které mají vliv na spotřebu. Jsou jimi: náhrada starých měřidel, změna plochy nájemníka, změna výkonu chlazení... Udržet při rozličných aktivitách pořádek a dlouhodobý systém je naší prioritou a výzvou.

další funkce

Enectiva dále umí

Vývoj cen energií přímo v Enectivě

Díky napojení na burzy energií PEX a EEX můžete přímo z Enectivy sledovat vývoj cen elektrické energie a plynu. Jednoduše tak zjistíte, jaký je trend vývoje cen a kdy je nejvýhodnější uspořádat tendr na dodavatele energií. Pomocí automatického reportu si také můžete zapnout upozornění, které přijde ve chvíli ve chvíli, kdy cena energie dosáhne vámi požadované hodnoty.

Google Maps rychle najde budovu

Potřebujete rychle zjistit informace z několika různých budov Vašeho portfolia? Zanechte otravného hledání a otevírání různých šanonů z archivu. V Enectivě díky napojení na Google Maps pomocí 3 kliknutí přejdete z jedné budovy na druhou.

Binární datové řady

Nejen měřidla a čidla jsou zdrojem dat. V aplikaci lze tatkéž sledovat stavy typu otevřeno/zavřeno či vypnuto/zapnuto. Sledujte délku otevřených dveří, chodu točivých pohonů nebo jen přítomnost v prostoru.

Začněte s chytrým energetickým managementem ještě dnes