Internet of Things

Řešení Enectiva spadá do kategorie IoT platforem. Od roku 2011 provozujeme řešení, které z různého typu hardwaru sbírá a následně zpracovává data z měřidel vody, plynu, elektřiny, tepla, chladu. Postupně jsme přidali možnost připojit i různé sensory jakými jsou teplota, vlhkost, CO2 nebo počet osob. V poslední době je téma internetu věcí čím dál aktuálnější a to převážně díky využití v Smart City, přechodu na Industry 4.0., ale taktéž díky problematice bezpečnosti, která je v souvislosti s IoT velmi časno zmiňována. U nás spoléháme na vlastní vyvíjenou platformu, která pokrývá všechny vrstvy IoT světa. Sběr dat se senzorů, jejich zpracování, agregace i následné zobrazení v aplikační vrstvě.

Enectiva je na hardwaru nezávislá platforma, což je její velkou výhodou. V sítích IoT spoléháme na technologie Sigfox a LoRa. Hardwarová nezávislost je klíčem k vysoke flexibilitě našeho řešení, jelikož nejsme svázáni možnostmi jedné technologie. Naproti tomu můžeme využívat to nejlepší z každé z nich a tím nabízet zákazníkům řešení s vyšší přidanou hodnotou a velmi často s nižšími investičními náklady.

Enectiva podporuje tyto IoT technologie:

Sigfox logo LoRa logo

Sigfox

Technologie Sigfox na které provozuje síť v ČR společnost SimpleCell je od počátku vyvíjena jako platforma internetu věcí (IoT). Důraz je kladen na nízkou energetickou náročnosti jednotlivých modemů (při vysílání 5-45mA), jednoduchost nasazení a celkově nízkou cenu.Typickými oblastmi pro nasazení jsou odečty vody, elektřiny, plynu, tepla, parkovací senzory v rámci Smart City projektů.

Výhody technologie Sigfox

 • nízká cena prvků i provozu
 • dlouhý dosah v řádu kilometrů a výborné pokrytí

Nevýhody technologie Sigfox

 • nízká přenosová rychlost cca 100 bits/s
 • pouze jednosměrná (uplink) komunikace (downlink je velmi omezen)
 • nižší odolnost vůči rušení

SIGFOX limity:

 • maximální délka zprávy 12 oktetů
 • maxímální počet zpráv za den 140
 • datová rychlost 100 bitů/s

Aktuální pokrytí SIGFOX v ČR Mapa pokrytí ČR sítě Sigfox

LoRa

Od 1.4.2016 je síť LoRa, kterou provozují v ČR České Radiokomunikace, k dispozici ve všech krajských městech.

Výhody technologie LoRa

 • obousměrná komunikace, vyšší datová rychlost
 • komunikace je šifrována
 • vyšší odolnost proti rušení

Nevýhody technologie LoRa

 • v porovnání se SIGFOX vyšší cena
 • kratší dosah v řádu stovek metrů

LoRa limity:

 • datová rychlost 0,3-50 Kb/s
 • maximální délka zprávy 242 oktetů
 • maximální počet zpráv za den není omezen

Aktuální pokrytí LoRa v ČR: Mapa pokrytí ČR sítě LoRa

Obě dvě podporované technologie patří mezi sítě LPWAN (Low Power Wide Area Network). Baterie jednotlivých modemů umožnují provoz v řádu 7-12let při kapacitě baterie 2000 mAh. Nachází uplatnění v mnoha oblastech, kde je potřeba přenášet data z různých typů sensorů. Ve spojení s platformou Enectiva nachází využití převážně v projektech Smart City a inteligentních budov.

Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!