Ochrana soukromí

Jsme si vědomi, že soukromí a bezpečnost informací jsou důležité. Z tohoto důvodu nikdy neposkytujeme soukromé informace o Vás či Vaší společnosti třetím osobám, vyjma institucí, které mají k těmto informacím přístup na základě zákona a jsme o ně požádáni.

Pokud se stanete uživatelem softwarového řešení Enectiva, získáme od Vás firemní či osobní informace typu jméno, adresa, bankovní spojení, email, telefon atd. Přihlášením do systému následně odhalíte Vaši IP adresu, typ prohlížeče, operační systém a další podobné informace. Při používání systému Enectiva nám sdělíte další podrobné informace o Vašich nemovitostech, nájemnících či používaných technologiích v budovách.

Při využívání všech těchto informací se řídíme následujícími pravidly:

  1. Vaše osobní nebo firemní informace jsou používány k účelům vzájemné komunikace mezi týmem Enectiva a našim zákazníkem, která je nezbytně nutná pro toto obchodní partnerství.
  2. Kontaktní informace využíváme k informování našich zákazníků o novinkách souvisejících s produktem Enectiva a dalšími doplňkovými službami, které nabízíme.
  3. Data, která vloží uživatel do systému, patří vždy danému uživateli. Může je kdykoli měnit nebo i smazat. Nikdy nesdílíme uživatelská data s třetími stranami s výjimkou situací, kdy je tato povinnost dána zákonem.
  4. K uživatelským datům mají přístup pouze oprávněné osoby z týmu Enectiva.
  5. Uživatelská data mohou být využita týmem Enectiva pro agregované analýzy napříč všemi uživateli a ty následně použity k vývoji nových služeb či vylepšení systému Enectiva.

V případě, že dojde ke změnám v těchto pravidlech a jste uživatelem systému Enectiva, budeme Vás informovat zasláním emailu na adresu, kterou jste uvedli při registraci.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně pravidel používání systému Enectiva, neváhejte nás kontaktovat na info@enectiva.cz.