Podrobné statistiky spotřeb a nákladů

Díky Enectivě budete mít všechna data o spotřebě přehledně upořádaná na jednom místě. Můžete tak sledovat spotřebu veškerých energií v budově (plyn, studená a teplá voda, teplo, chlad, elektrická energie). Monitoring energií můžete dále podrobněji dělit dle jejich účelu použití. V případě elektřiny se například jedná o spotřebu na provoz vzduchotechnického systému, osvětlení, či výrobu chladu. Veškerá zobrazovaná energetická data lze zobrazit jak v technických, tak peněžních jednotkách.

1 2 3 4
 • 1Vyberte energii, jejíž statistiku si přejete zobrazit
 • 2Nastavte parametry budoucího grafu
 • 3Zvolte časové období a klikněte na Zobrazit
 • 4Všechny výstupy si můžete stáhnout ve formátu .xls

Podílové grafy

Ukáží Vám, jaký vliv má která energie na konečné náklady, která část budovy má jakou spotřebu vůči celkové spotřebě objektu, jaký podíl mají nájemníci, zázemí. Energetický auditor či manažer ocení možnost zobrazení neměřené spotřeby, tedy rozdílu mezi součtem všech podružných měřidel a náměru na hlavním fakturačním měřidle.

Srovnávací grafy

Slouží k porovnání spotřeb dvou či více entit stejného charakteru tzv. energetický benchmarking. Přejete si porovnat spotřebu tepla všech vašich nemovitostí na m2 pronajté plochy? Pro srovnávací grafy žádný problém. Stejně tak můžete porovnávat jednotlivé nájemníky mezi sebou, nebo třeba výrobní areály v závilosti na jejich produkci.

Měsíční spotřeby

Zobrazuje vývoj spotřeb jednotlivých energií v průběhu roku. Do grafu můžete přidat i vývoj teplot a tím sledovat, jestli výše spotřeby odpovídá klimatickým podmínkám v dané lokalitě. Díky integrovaným ceníkům veškerých energií lze tyto grafy přepnout i na grafy konečných nákladů. Při kliknutí na sloupec měsíce se zobrazí statistika jednotlivých dnů, při kliknutí na sloupec dne se přiblížite na úroveň hodin. Při kliknutí mimo sloupec se vracíte zpět.

Vývojové grafy

Tyto grafy zobrazují kumulativní součet spotřeb či nákladů. Snadno tak uvidíte, jak rychle narůstá Vaše spotřeba během sledovaného období.

Automatické reporty

Nastavte si snadno automaticky generované reporty o denních, týdeních či měsíčních spotřebách, nákladech nebo o výsledcích zavedených úsporných opatření. Automatizujte pravidelné činnosti a snižte tak administrativní zátěž vašeho týmu.

1 2
 • 1Automatické reporty můžete nastavit pro jakýkoli graf v Enectivě
 • 2Vyberte si, jak často chcete tento report zasílat

Pravidelný report

Tento typ reportu Vám po nastavení periody bude automaticky zasílat Vámi vybraná data přímo na Váš email. Rozsah a složení dat v reportu záleží jen na Vás. Do reportu můžete přidávat data o spotřebě a nákladech jak ve formě tabulek, tak ve formě grafů. Každý uživatel si může nastavit vlastní složení reportu a přijdou mu jen ta data, která jej zajímají nebo se ho týkají. Nemusí se tak probírat obrovskými soubory dat a hledat v nich ta, která jsou pro daného uživatele potřebná.

Atuomatická upozornění

Upozornění má za úkol informovat Vás automaticky o dosažení určitého kritického bodu spotřeby, teploty nebo nákladů. Opět záleží jen na Vás, co vše má Enectiva hlídat. Může se jednat například o překročení určité hodnoty spotřeby nebo nákladů, potřebu provedení revize na některé z technologií nebo měřidel, změnu venkovní teploty nebo dokonce (díky napojení Enectivy na burzy energií) i o vývoj cen energií na burzách PEX a EEX. Díky správně nastaveným upozorněním lze odhalit v průběhu roku spoustu plýtvání.

Analýza úspor

Pokud na své budově zrealizujete jakýkoliv energetický projekt nebo zavedete úsporné opatření, nastává druhá a neméně důležitá fáze projektu – sledování, vyhodnocení, reportování a případně další optimalizace. Ani sebelepší návrh nemůže postihnout veškeré faktory ovlivňující reálné výsledky. Pokud Vám záleží na dosažených energetických úsporách tak se bez vyhodnocení výsledků neobejdete.

1 2 3 4
 • 1Skutečně dosažené měsíční úspory
 • 2Předpověď budoucích úspor a nákladů v dalších letech
 • 3Předpověď a skotečné cashflow energetického projektu
 • 4Shrnující ekonomické informace projektu

Enectiva Vám s tímto úkolem pomůže a veškeré výpočty provede za Vás. Budete mít k dispozici predikci nákladů a úspor na základě průměru za poslední 3 roky, přehled měsíčních úspor vzniklých v důsledku provedených opatření, a také predikci cashflow. Jednoduše tak zjistíte, jestli je projekt ve fázi splácení investice nebo ziskovosti, nebo jaká je aktuální předpokládaná hodnota NPV na konci životnosti projektu.

Meteodata

Enectiva je napojena na síť meteostanic po celé ČR. Při zadávání vstupních dat o budově si můžete zvolit meteostanici nejblíže k Vaší nemovitosti. Enectiva z ní bude poté získávat údaje o klimatických podmínkách, které si můžete zobrazit v grafu společně s údaji o spotřebě jednotlivých energií. Snadno tak zjistíte, jestli energie spotřebovávané na vytápění a chlazení jsou v souladu s vnějšími klimatickými podmínkami. Takové porovnání snadno odhalí chyby v nastavení regulace těchto systémů.

1 2 3
 • 1Zaškrtněte zobrazení teploty
 • 2Odhalte případy, kdy topíte či chladíte zbytečně
 • 3Zobrazte si průměrnou, minimální či maximální teplotu

Neomezený počet uživatelů v rámci licence

Licencování Enectivy je na českém trhu unikátní především díky množství budov a měřidel, která mohou být monitorována. Množství uživatelů systému nebo přístupových PC nehraje roli. Počet uživatelských účtů si tak určujete sami přímo v rozhraní Enectivy podle aktuálních potřeb, aniž by se tato změna jakkoliv projevila na Vaší faktuře.

Dalším benefitem tohoto způsobu licencování je fakt, že odpadá potřeba komunikace s prodejním týmem kvůli zvýšení nebo snížení počtu uživatelských účtů stejně jako administrativa s tím spojená. Výsledkem je rychlejší správa uživatelských účtů reagující okamžitě na Vaše aktuální potřeby a strukturu společnosti.

1 2 3
 • 1Vyplňte přihlašovací údaje nového uživatele
 • 2Zvolte jeho oprávnění
 • 3V případě potřeby doplňte další informace včetně fakturačních údajů

Podpora ručních i automatických dálkových odečtů

Odečty lze do Enectivy zadávat buď ručně, nebo odesílat dálkově a plně automaticky z měřidel přímo do systému. U automatických odečtů, které šetří čas Vašim technikům, lze nastavit perioda od deseti minut po jeden den. Enectiva podporuje celou řadu hardwarových výrobků, přes které lze realizovat odečty. Data mohou být sbírána drátově i bezdrátově. Stejně tak nehraje roli výrobce ani typ měřidla. Enectiva je otevřený systém, jehož rozhranní jsou veřejně k dispozici.

V případě ručních odečtů můžete využít jednoduchý formulář přímo v Enectivě pod tlačítkem "Hromadné odečty", nebo (například pro import starších odečtů) použít předpřipravený formulář ve formátu xls (MS Excel). Stejně tak si lze každé měřidlo otevřít a zadat mu odečet jednotlivě.

1 2 3
 • 1Odečty přidáváte pro všechny energie. Vše přehledně skrz jednoduchý formulář.
 • 2Už při zadávání můžete sledovat vývoj spotřeby dle posledních tří odečtů.
 • 3Po uložení se data projeví v grafech a statistikách. Můžete je využít pro fakturaci.

Naši zákazníci v případě většího počtu budov využívají možnosti mixovat automatické odečty s ručními. Enectiva nemá s tímto žádný problém a je to plně na rozhodnutí zákazníka, která měřidla chce jakým způsobem odečítat.

Integrované ceníky energií

Enectiva obsahuje ceníky všech distributorů energií působících v ČR. V systému si tak můžete zvolit Vašeho distributora, zadat jednotkovou cenu energie sjednanou s dodavatelem a Enectiva automaticky spočítá celkové náklady podle vzorců daných ERÚ (Energetický regulační úřad). Ceník aktualizujeme vždy, když ERÚ vydá nové cenové rozhodnutí.

1 2 3
 • 1Zvolte název, dodavatele a typ energie
 • 2Přidejte jednotkovou cenu komodity
 • 3Zobrazte si další složky ceny včetně plateb za distribuci

Události a upozornění

Do Enectivy můžete uložit jakoukoliv změnu, která se ve Vaší budově nebo portfoliu odehraje (například výměna zdroje tepla/chladu, změna dodavatele energie, změna ceny energie, výměna oken nebo zateplení objektu). Tyto změny si pak můžete zobrazit v měsíčních grafech spotřeb. Jednoduše tak uvidíte, jaký vliv tyto události měly na spotřebu a náklady.

1 2
 • 1Uložené události se zobrazují přímo u přehledu spotřeby
 • 2Snadno tak zjistíte, jaký měla událost vliv na spotřebu

V Enectivě si zároveň můžete nastavit upozornění pro případ neočekávaného nárůstu či poklesu spotřeby, venkovní teploty, nákladů a podobně. Pokud k takové změně dojde, Enectiva automaticky zašle upozornění na všechny e-mailové adresy, které si v systému nastavíte. Můžete se tak vyhnout zbytečným výdajům v případě poruchy (únik vody či plynu) či rychleji reagovat na nepředvídatelné výkyvy počasí.

1 2 3 4
 • 1Zadejte kritéria pro zaslání upozornění
 • 2Přidejte zprávu, kterou při upozornění příjemce obdrží
 • 3Vyberte, komu bude upozornění zasíláno
 • 4Vyvarujte se plýtvání způsobeného např. noční poruchou

Jednoduché ovládání

I netechnitčtí uživatelé mohou porozumět energetice a energetickému managementu. Při vývoji uživatelského rozhraní kladl náš tým důraz na maximální jednoduchost a intuitivnost Enectivy. Veškeré funkce a ovládání jsou postaveny tak, aby se po krátkém vstupním školení s Enectivou každý uživatel doslova sžil. Inspirací nám ve vývoji uživatelského rozhraní a jeho funkcí byly například produkty firmy Google.

Snadná orientace v měřidlech

Měřidla jsou v Enectivě zanesena do půdorysů budovy. Snadno si tak můžete zobrazit budovu po jednotlivých patrech a editovat měřidla přímo z půdorysů. Odpadá tak úmorné prohledávání dokumentů a tabulek jen proto, abyste Vy nebo Váš technik našel, kde se které měřidlo nachází.

Funkce Drag&Drop

Enectiva se snaží jakýkoliv úkol řešit co nejjednodušeji a nejelegantněji. Funkce Drag&Drop vám umožní pouhým uchopením a přetáhnutím nájemníka, budovy nebo komplexu přemístit veškerá data do nově zvolené nadřazené kategorie. Pokud například spravujete portfolio více investorů a jeden od druhého odkoupí nemovitost, přenesete veškerá data o této nemovitosti jedním jediným pohybem do portfolia nového majitele.

Další funkce

Napojení na burzy PEX a EEX

Díky napojení na burzy energií PEX a EEX můžete přímo z rozhraní Enectivy sledovat vývoj cen elektrické energie a plynu. Jednoduše tak zjistíte, jaký je trend vývoje cen a kdy je nejvýhodnější uspořádat tendr na dodavatele energií. Pomocí automatického reportu si také můžete nastavit, aby Vám Enectiva sama poslala upozornění ve chvíli, kdy cena energie dosáhne Vámi požadované hodnoty.

Podpora Google Maps

Potřebujete rychle zjistit informace z několika různých budov Vašeho portfolia? Zanechte otravného hledání a otvírání různých šanonů z archivu. V Enectivě díky napojení na Google Maps pomocí 3 kliknutí přejdete z jedné budovy na druhou.

Facility management

Enectiva obsahuje základní prvky facility managementu, jako jsou parametry „celková podlahová plocha“, „hrubá podlahová plocha“ nebo hrubá pronajímatelná plocha“. Tyto plochy lze v Enectivě rozlišit podle použití (například na kanceláře, sklady, zázemí, retail, atd.) Stejně tak jde do systému zadat počet obyvatel objektu, počet parkovacích míst, kuchyněk, WC, pisoárů apod. Všechny tyto parametry jsou děleny na celkový počet a aktuálně obsazený nebo využívaný. Díky tomu umožňuje Enectiva přepočítávat spotřeby a náklady na měrné spotřeby nebo měrné náklady podle zvoleného kritéria. Data se archivují a kdykoliv v budoucnu si tak můžete zobrazit jejich historický vývoj.