Enectiva REST API

Enectiva REST API Librarian umožňuje všem využívat funkcionalitu systému Enectiva aniž byste museli instalovat příslušný hardware na automatický sběr dat z měřidel. Díky API můžete integrovat Enectivu s vašimi firemními systémy, účetním systémy, webem či systémy měření a regulace (MaR). V současnosti je plně k dispozici API pro zasílání energetických odečtů a vlastních datových řad (např. údajů z meteostanice) dle popisu níže.

Propojte Enectivu snadno s Vašimi systémy přes API

Příklady použití

…se systémy MaR

Systémy měření a regulace mohou zasílat odečty z měřidel přímo na Enectiva servery. Tímto způsobem lze Enectivu taktéž integrovat i s jinými výrobci harwarových zařízení, která zajišťují odečty měřidel.

…s účetním systémem

Náklady z faktur za energie mohou být zasílány přímo do Enectivy a ta je následně využívá pro statistiky související s energetickým managementem. Již nemusíte zadávat tyto údaje pouze ručně, ale proces lze plně automatizovat.

…s firemními ERP systémy

Stejně jako s účetním SW lze Enectivu integrovat i s ostatními firemními systémy. Enectiva pak dokáže v rámci energetického managementu zpracovávat údaje o výrobě, obsazenosti, prodeji a další parametry, které jsou podstatné pro jakýkoli energetický benchmarking.

…s vlastní meteostanicí

Pokud chcete aby vaše meteodata odpovídala přesně vaší nemovitosti, můžete vaši meteostanici propojit přímo s Enectiva serverem — zasílat data o teplotě a ta mít následně propojena s Vašim účtem a statistikami spotřeb plynu či tepla.

Jak to funguje

Použití API je velmi jednoduché: odečty se posílají v HTTP požadavcích, tj. pomocí technologie, na které stojí web a kterou lze snadno použít v jakémkoliv prostředí s přístupem k internetu. API zkontroluje každý přijatý odečet a předá ho Enectivě, kde se promítne do statistik. Kompletní technická dokumentace (EN) obsahuje připravený kód pro použití ve více než tuctu programovacích jazyků, tudíž propojení stávajícího systému s Enectivou je otázkou několika minut.

Příklad pro ruční odeslání odečtu (cURL):

curl --include \
   --request POST \
   --header "Content-Type: application/vnd.api+json" \
   --header "Authorization: Bearer long.api.token" \
   --header "Accept: application/vnd.api+json" \
   --data-binary "{
     \"data\": {
       \"time\": \"2015-11-18T09:54:23+01:00\",
       \"state\": 123456.78,
       \"meter_id\": \"40AABB_007\",
       \"unit\": \"kW\",
       \"sender\": \"test_script_01\"
     }
   }" \
   'https://api.enectiva.cz/readings/customerId'

Pro pravidelné odesílání odečtů stačí poskytnutý kód napojit na zdroj dat a posílat odečty periodicky.