Energetik - ohrožený druh?

Vidíme to všude. Tlak na nízké náklady se zvyšuje v každém odvětví a tím i tlak na «vyhubení» některých profesí. Když jdeme nakupovat, tak nás již nepřekvapí samoobslužné pokladny. Případně ani vůbec nepotřebujeme kamenný obchod, jelikož nakupujeme už i potraviny on-line. Prodavači se stávají ohroženým druhem. Stejně jako v minulosti jím byl třeba ponocný (hlídání ulic v noci), sítař (vyráběl síta), písař (psal dokumenty a knihy), pecivál (opravoval a stavěl pece či kamna) a mnoho dalších. Jak je tomu v případě energetiků? Stává se i nyní v době nastupujícího smart meteringu energetik ohroženým druhem?

Nástup zmíněného smart meteringu znásobí množství energetických dat, která budeme zpracovávat, analyzovat, reportovat. Doposud tyto činnosti zastával ve většině organizací podnikový energetik, jehož pracovní pozici definuje encyklopedie profesí takto: «Energetik má na starosti zásobování různých objektů potřebnými dodávkami energie – elektřinou, plynem, vodou a párou. Během své práce sleduje a dbá na hospodárné využívání energie v objektech, kontroluje, aby byla dodávka energií kvalitní. Prohlíží jednotlivá energetická zařízení, plánuje, řídí nebo zajišťuje jejich údržbu. Pravidelně sleduje náklady na jednotlivé energie a vytváří případná opatření, která by vedla ke snížení spotřeby energie. Provádí pravidelný energetický monitoring». Pokud se na tuto definici podíváte pod rozlišením současných dostupných technologií, tak podnikový energetik ohroženým druhem skutečně je. Téměř všechny tyto činnosti lze v dnešní době plně automatizovat, bez nutnosti zásahu člověka a ty činnosti, které zůstavají (převážně exekutivního a kontrolního charakteru) přechází pod finanční oddělení či vyšší management firem nebo jsou outsourcovány. Paradoxně zvyšující se cena energií, má za důsledek větší tlak na úspory energií a tím pádem i větší tlak na delegování různých částí energetického managementu z energetika specialisty na ostatní zaměstnance či managery, tak aby se napříč organizacemi zvyšovalo povědomí o hospodárnosti využití energií. Jak ostatním činnosti související s energetikou přibývají, tak podnikovým energetikům na zodpovědnosti ubývá nebo je alespoň rozmělňována.

Ano. Podnikový energetik, tak jak ho známe nyní není sice druhem vyhynulým, ale ohroženým druhem je.