Smart City po česku

2 minuty čtení
Tým Enectiva

Naše země je, co se efektivního využití energií, daleko za průměrem západních zemí. Náš soused Německo nám může být v tomto vzorem, kdy na vyprodukování 1 EUR HDP spotřebuje o polovinu méně energie než naše republika. Můžeme se dohadovat, čím je to způsobeno, ale mnohem lepší je s tím něco udělat. Chtít to změnit, zlepšit.

V našich článcích se po většinu času věnujeme soukromému sektoru, ale obrovský potenciál má v oblasti zvyšování energetické efektivity sektor veřejný. Jednak z důvodu dlouhodobého zanedbávání investic do moderních technologií, ale také z důvodu obecně nižší motivace ve státní sféře k změnám a zlepšením. Výsledkem jsou velmi nehospodárné budovy i jednotlivé provozy, u kterých nejsou výjimkou dlouhodobé úniky energií vlivem různých havárií. Inteligentní a cenově dostupný smart metering může tuto situaci výrazně zlepšit.

smart_city_melnik.png

Rozhodli jsme se provést analýzu typického okresního města v ČR, co by pro něj znamenalo zavést smart metering. Inteligentní monitoring energií za přijatelnou cenu. Pro naši analýzu posloužilo město Mělník se svými 10 objekty. Jedná se o školy, školky, úřady, azylový dům a další budovy které město pronajímá. Vše v okruhu 1,5 km od centrálního bodu jímž je radnice. Cílem je monitorovat v reálném čase na těchto objektech elektřinu, vodu, teplo a plyn. Celkem se jedná o monitoring celkem 30 odběrných míst, které jsou různě rozmístěny v okruhu již zmíněných 1,5 km. Na pokrytí nám stačili dvě centrální místa s anténou BO 160, jelikož byla vybrána technologie pracující na frekvenci 169 MHz. Jeden centrální přijímač byl umístěn na radniční věži a druhý na jedné z monitorovaných škol.

Náklady na realizaci:

Zřízení centrálního přijímače stojí 18 200,- Kč Včetně antény BO 160, bleskojistky, koncentrátoru dat, antnéních kabelů a napájení. Dále vysílač 169 MHz pro každé z měřidel 3 300,- Kč. Baterie vysílače je dimenzovaná na 10let při frekvenci odečtů 10min. Je třeba mít z každého měřidla připraven impulsní výstup. Celkové náklady projektu smart meteringu v tomto rozsahu činí 141 300,- Kč bez DPH, včetně montážních prací.

Za tuto cenu získává město nástroj, který jednak ušetří čas, jenž je nyní třeba k sledování a vyhodnocení energetických spotřeb, jejich přefakturací nájemníkům i jednotlivým složkám města a samozjřejmě k samotným ručním odečtům. Ale taktéž získá velmi efektivní nástroj pro odahlování ztrát, úniků a plýtvání v energetickém hospodářství, kterým město již v minulosti čelilo.