Energetický management ve strojírenství

V dalším dílu našeho seriálu týkající se energetického managementu se budeme věnovat oblasti strojírenských podniků. Strojírenství má v naší zemi dlouhotrvající tradici a tato historie nezřídka kdy ovliňuje i nahlížení na energetiku ve strojírenských firmách. Pro většinu těchto firem jsou energetické náklady až na třetím místě v jejich nákladové struktuře z čehož pramení částečný nezájem o tuto problematiku. Na prvním místě stojí náklady na zaměstanance a jejich mzdy, na druhém jsou to náklady na materiál a až na třetím náklady na energie. Z tohoto důvodu je energetika velmi často přehlíženým tématem a aktivní přístup k energetickému managementu je výsadou jen malého procenta českých strojírenských firem.

Ve strojírenských firmám z pohledu energetického managementu vnímáme jako klíčové:

  • Definování pozice firemního energetika, který má na starost a zodpovědnost energetický management firmy.
  • Průběžný energetický monitoring všech vstupních energií a následné podružné měření dílčích hospodářských středisek i energeticky náročných výrobních technologií.
  • Energetický management je povýšen na sledovanou a vyhodnocovanou oblast z pozice top-managementu firmy.

Kapitolu samotnou ve strojírenských firmám tvoří oblast stlačeného vzuchu, který je zde hojně využíván. Jen málo firem si však uvědomuje o jak drahé medium se jedná. Energetická efektivita v oblasti stlačeného vzduchu začíná již ve fázi návrhu celého systému. Je nutné jednak navrhovat rozvody na minimální tlakové ztráty, zdroj stlačeného vzduchu dimenzovat dle potřeb firmy s možností regulace výkonu, umístění jednotlivých kompresorů s ohledem na možné využití odpadního tepla, které generují a v neposlední řadě motivovat zaměstnance, aby byli ochotni hlásit alespoň ty slyšitelné úniky vzuchu ze systému. Stejně tak vnímáme jako naprostý základ instalaci regulátoru ¼ hodinového maxima v případě velkoodběratelů elektrické energie.

V případě, že provozujete strojírenský podnik a nevíte si rady s nastavením funkčního energetického managementu, využijte našeho Kontakt Enectiva k dalším dotazům.

Mohlo by Vás také zajímat: