On-line energetický management: 5 základních otázek

Často se setkáváme u našich zákazníků s opakujícími se dotazy. Jsme rádi, že vás problematika odečtů energií, energetického mamanagementu a energetického monitoringu zajímá. Rozhodli jsme se na ty nejčastější dotazy odpovědět zde na našem blogu:

1.Jak mi automatické odečty měřidel pomohou ušetřit?

Automatický sběr dat z měřidel energií vám může šetřit peníze hned v několika rovinách. Jednak je to administrativní a časová rovina, kdy už nemusíte obcházet nebo dokonce objíždět každý měsíc všechna Vaše měřidla proto, abyste mohli provést vyúčtování energií či sestavit report Vašim nadřízeným. Vše máte kdykoli dostupné na obrazovce Vašeho počítače. Druhou rovinu tvořískryté úspory v neefektivně nastavených technologiích, kdy průběžný monitoring odhalí špatně zaregulovanou vzduchotechniku, vytápění, chlazení nebo osvětlení. Budova je živý organismus a kdykoli se může něco pokazit nebo zaměstnanec technologii přenastavit. Sběr energetických dat Vám hned napoví jaký vliv mají takové situace na spotřebu. V neposlední řadě je tu rovina zvýšené motivace. Zaměstnanci nebo nájemnící, ale i majitelé se budou chovat jinak, když vidí, že jsou energie měřeny a nejlépe pokud i svoji vlastní spotřebu platí. Zde má průběžný energetický monitoring nenahraditelnou úlohu v podobě zvýšené motivace.

2.Kolik mne bude stát systém na automatický sběr dat z měřidel?

Odpověď závisí na mnoha faktorech, ale nejvíce na aktuální situaci z které se musí vycházet. Je velkým rozdílem, když zákazník má již měřidla, která umožňují automatický sběr naistalována a vytváří se pouze sběrnice (ať již drátová nebo bezdrátová) nebo musí měřidla nakoupit a poté nejprve osadit. Stejně tak je vždy rozdíl jaká energie se měří a jaké jsou dimenze jednotlivých měřidel. Je rozdíl použít bytový vodoměr za 400 Kč a nebo velký průmyslový v hodnotě 10 000 Kč. Cena je vždy určena na základě technického řešení, nicméně zákazníkům říkame, že si v průměru mohou představit celkovou cenu projektu jako počet měřidel x 5 000 Kč a v případě větších dimenzí či delších vzdáleností jako počet měřidel x 10 000 Kč.

3.Která měřidla a která místa máme automaticky odečítat, aby to mělo nějaký význam?

Naprostým základem je automatický a průběžný odečet fakturačních měřidel. Čim detailněji (čtěte podružněji) energie měříte tím více nehospodárnosti dokážete odhalit. Bytová družstva by Vám řekla, že po instalaci indikátorů topných nákladů se snížila spotřeba tepla o 30-40% a takový výsledků by jste zcela jistě při osazení pouze hlavních měřidel nedosáhli. Stejně tak těžko odhalíte protékající toaletu, když sledujete pouze hlavní domovní vodoměr, nebo špatně nastavený chladící systém, při měření pouze hlavního elektroměru. Základní poučkou v managementu je «co neměřím, nemůžu ani řídit». V některém z dalších příspěvků se budeme věnovat sestavení pravidel co měřit, dle různých míst nasazení.

4.Naše budovy nemají systém měření a regulace, bude mi pak měření k něčemu, když nemůžeme regulovat?

Pokud v budově není žádný systém měření a regulace máte jako provozovatel omezené možnosti. Přesto však podružné měření dokáže výrazným způsobem ovlivnit motivaci obyvatel. Ti pak následně na základě změny svých návyků dokáží snížit spotřebu celé budovy o desítky procent. I bez systému měření a regulace je možné zhasínat v místnostech, kde nikdo není, správně nastavit termostatické hlavice na otopných tělesech, či zabránit souběhu vytápění a chlazení.

V případě, že v budově existuje systém měření a regulace, máte však možností mnohem více. A dále je možné díky otevřenosti systému Enectiva, propojit systém MaR přímos s Enectiva serverem a data pak proudí z MaR rovnou do aplikace.

5.Proč bych měl využívat on-line monitoring a management dlouhodobě? Vždyť mi stačí za pomoci jednorázového měření zjistit úniky a těm zamezit.

Souhlasíme, že u malých instalací je tento přístup možný. Jednou za rok si nechat systém proměřit a následně systémy optimalizovat. Pokud se však staráte o větší portfolio budov, je tento přístup těžko realizovatelný. Jak z pohledu nákladů na takováto jednorázová měření, tak z pohledu jejich efektivity. U většího počtu budov rapidně roste pravděpodobnost problémů a ty se pak vyskytují častějši. Tím že máte nasazen on-line monitoring, je můžete odhalovat ihned a nečekat další rok na jejich odhalení.

Máte i Vy dotaz týkající se energetického monitoringu? Neváhejte nám ho napsat. Velmi rádi ho zodpovíme.