Na co se ptát před nasazením SMART CITY

Kolem tématu Smart City se strhává lavina, která na sebe nabaluje jak užitečná řešení, tak řešení o jejichž užitku lze polemizovat. Sestavili jsme pro Vás klíčové otázky, které doufejme příspějí k odfiltrování těch méně užitečných. Věříme, že moderní technologie mohou dobře sloužit občanům i bez toxických dotací.

Klíčové otázky pro nasazení Smart City:

  • Jaký užitek bude mít nasazení nových technologií pro správu města?
  • Jaký užitek bude mít nasazení nových technologií pro obyvatele?
  • Jak velké procento obyvatel využije nové Smart City řešení?
  • Vyvažuje užitek pořizovací a posléze provozní náklady?
  • Je naše plánované Smart City řešení postaveno na otevřené platformě, nezávislé na dodavateli?
  • Jaká je technická a jaká morální životnost zamýšleného řešení?
  • Jaká je ekologická zátěž pro město po skončení životnosti nové technologie?
  • Jak je zajištěna IT bezpečnost celého řešení?
  • Jaká je flexibilita řešení ve smyslu jeho možného rozšíření či omezení?

Jaké řešení plánuje Vaše město? Pro konzultace neváhejte využít bezplatných konzultací od týmu Enectiva na tel. +420 222 766 950 nebo info@enectiva.cz. Naší doménou je smart metering, ale rádi poskytneme náš názor i z jiných oblastí moderních technologií pro města a obce.