Smart City - Technologie jako odpověď na řešení problémů měst

2 minuty čtení
Tým Enectiva

Smart city, česky chytré město, je nyní velmi populární termín za kterým se skrývá mnoho významů. Obecně lze říci, že se jedná o nasazení moderních technologií v rámci fungování měst a obcí. Těch oblastí, kde lze moderní technologie ve městech uplatnit je celá řada např.doprava, energetika, odpadové hospodářství, osvěltení, zdravotnictví. To jsou všechno oblasti, které lze vylepšovat za pomocí moderních technologií.

Enectiva & Smart city

Význam těchto řešení je (pokud odmyslíme politické a klasické business důvody) vytvořit příjemnější město pro život s nižšími provozními náklady. Alespoň takovéto důvody by měl mít každý politik na paměti pokud se angažuje ve Smart City projektech v rámci své obce, města nebo regionu. Oblastí v které se angažuje naše společnost, je inteligentní monitoring energií za pomoci aplikace Enectiva.

Naše cíle v oblasti Smart City - Chytrého města:

  • snížení energetické a ekologické zátěžě měst a obcí
  • snížení administrativní zátěžě související s oblastí energetického managementu
  • snížení provozních nákladů na energie
  • systém, který není závislý na poskytnutých dotacích

Aktuálně používá naši aplikaci cca 15 měst v České republice. Patří mezi ně např. Mělník, Jeseník, Havířov, Luhačovice a postupně přibývají další. I oblast použití monitoringu se mění. Původně naše aplikace měřila spotřebu energie veřejného osvětlení. Konkrétně se jednalo o velikost úspor na projektech regulace veřejného osvětlení, ale postupně se rozrůstá o oblasti monitoringu tepla, plynu a vody na školách, školkách a jednotlivých úřadech města.

O projektu v Mělníku si můžete přečíst více i na našem blogu v jednom z dřívějších článků. Hlavní energetik města nám poskytnul i referenci:

“Díky spolupráci s Enerfis a využitím jejich řešení Enectiva, jsme docílili výrazně vyšší efektivity energetického managementu města. Začali jsme monitoringem úsporných projektů na veřejném osvětlení a postupně systém rozšiřujeme o další měřená místa (voda, elektřina, plyn). Enectivu využíváme již více než rok a za tuto dobu se podařilo odhalit hned několik úniků energií, které by nebylo možné zjistit bez kontinuálních odečtů a které nám v podstatě celý systém zaplatily během jednoho roku. Stejně tak pro mne osobně, jako hlavního energetika města, je cenné nemalé snížení finančních prostředků na fyzické kontroly odběrných míst, pokud je máte rozloženy po celém městě a dále administrativy, která byla potřeba na zpracování energetických dat ze všech měřících míst”Juraj Rapant, hlavní energetik Mělník

Na podzim 2016 chystáme další rozšíření aplikace o možnost monitoringu dalších parametrů, které jsou klíčové pro zdravý chod měst a jejich budov. Budeme rádi pokud zůstanene s námi v kontaktu.