Administrativní budovy

Enectiva přináší pro majitele, správce, property i facility managery administrativních budov přehledné informace o stavu spotřeb jednotlivých nájemníků, technologií jakými jsou vytápění, chlazení, výtahy či vzduchotechnika. Stejně tak díky Enectivě můžete sledovat kompletní využitelnosti nájemních ploch, informace o výsledcích úsporných projektů či přehled veškerých faktur vydaných nájemníkům. To vše přináší výrazné zjednodušení správy komerčních budov a úsporou administartivních nákladů. V kombinaci s instalací dálkových a automatických odečtů spotřeby pro všechny typy energií, máte možnost automatického rozúčtování nákladů pro nájemníky a to nejen enrgií. Enectiva si poradí i s ostatními poplatky související s provozem, jako jsou revize nebo svoz odpadu. Výrazným benefitem je i možnost nabídnout nájemníkům přístup do aplikace a tím i kontrolu nad svojí spotřebou energií a svými náklady.

Hlavní přínosy v segmentu administrativních budov

  • Snížení administrativní náročnosti spojené se správou objektů a fakturace energií
  • Úspora energetických nákladů a zvýšení energetické efektivity
  • Možnost přístupu pro nájemníky a ostatní obyvatele budovy
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!