Obchodní centra a business parky

Pro obchodní centra, retail parky a komerční komplexy je Enectiva ideálním nástrojem pro energetický management. Všichni nájamníci mohou dostat přístup do systému a tak si kontrolovat náklady spojené se spotřebou svých energií na vlastních nájemních jednotkách. Administrativa spojená s odečty energií, jejich rozúčtování nájemníkům nebo jen zdůvodnění výše účtovaných částek je mnohdy velmi náročná a zdlouhavá. Díky Enectivě se ale stává velmi snadnou. Enectiva pracuje se všemi měřidly všech typů energií, odhaluje plýtvání, motivuje k úsporám nejen majitele, ale i nájemníky.

Hlavní benefity v oblasti obchodních center

  • Snížení administrativní zátěže spojené s energiemi a odečty energií
  • Snižení energetické náročnosti a tím provozních nákladů
  • Možnost nabídnout přístup nájemníkům a tím jim umožnit zvyšovat svoji energetickou efektivitu svých prostor
  • Automatická upozornění na kritické stavy, havárie a plýtvání

Nabídněte nájemníkům více než jen fakturu za energie

Součástí aplikace Enectiva je i možnost sestavovat cílené reporty vyhodnocující energetickou efektivitu. Jedná se o stručné manažerské informace umožňující sledovat trendy, výsledky úsporných projektů a detekovat možný potenciál pro zlepšení. V případě, že se reporty stanou součástí faktur za energie pro vaše nájemníky, dochází ke zlepšení samotného vztahu mezi nájemníkem a provozovatelem budovy, jelikož mu tímto pomáháte k jeho vlastním úsporám.

Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!