Průmyslové objekty a areály

Všechna měřidla, veškeré energie, jediný systém

Energetická efektivita hraje v průmyslu klíčovou roli. Snížení provozních nákladů se projevuje v možnosti více investovat ušetřené zdroje a tak získat další konkurenční výhodu. Enectiva je navržena v souladu s normou ISO 50001. V průmyslových budovách lze pomocí Enectivy dosáhnout snížení provozních nákladů až o 15 %, kdy slouží jako komplexní nástroj energetického managementu vč. možnosti sledování a přeúčtování energetických nákladů jednotlivým hospodářským střediskům. Enectiva dále umožňuje automaticky analyzovat a vyhodnocovat všechna zaváděná energeticky úsporná opatření, archivovat veškerá energetická data a definovat různá oprávnění pro různé pozice zaměstnanců. Enectiva nabízí komplexní a efektivní správu energií v průmyslových budovách či celých areálech.

Hlavní benefity v oblasti průmyslu

  • Snížení administrativy související s energetickým managementem
  • Možnost sledovat energetickou efektivitu celého podniku i jednotlivých hospodářských středisek
  • Automatická detekce plýtvání a havarií tehchnologických celků
  • Možnost udělovat přístup do systému s různým typem oprávnění
  • Aplikace je zcela v souladu s ISO 50001 - mezinárodním standardem pro energetický management

Přepočet energetické náročnosti na vyrobený kus

Není lepšího parametru v průmyslové výrobě pro sledování energetické náročnosti než spotřeba energie přepočtena na jeden výrobek. Enectiva umožňuje do systému vložit jakoukoli datovou řadu, třeba i z jiného informačního systému o počtu vyrobených kusů. Jednoduše pak zjistíte jak se energetická náročnost vyvíjí v čase, případně zda jednotlivé směny pracují stejně efektivně.

Automatická detekce plýtvání i havárií technologických celků

Data z měřidel sbíráme standardně po 15 minutách, což nám dává možnosti sledovat spotřeby i mimo pracovní dobu, kdy dochází k největším únikům a jsou nejsnázeji detekovány. Může se jednat a prasklinu na vodovodní přípojce, rozvodu stlačeného vzduchu či jen nevypnuté osvětlení po odchodu zaměstnanců. Na všechny tyto případy dokážeme automaticky upozornit. Zapojením dalších senzorů pak získáte možnosti detekovat například přetápění, či naopak zbytečné chlazení.

Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!