Chytrá města a krajské samosprávy

Energetika měst a obcí, případně nadřazených správních celků jako jsou okresy či kraje, je nedílnou součástí každé samosprávy. Naše řešení Enectiva v rámci Smart City projektů umožńuje velmi efektivně spravovat energetiku měst za ceny, které neznamenají nutnost externího financování. V našich podmínkách často trpí tyto oblast energetického managementu nedostatkem fundovaných a zapálených odborníků, kteří by měli schopnosti a motivaci snižovat energetickou náročnost spravovaného majektu. Z těchto důvodů je zde obrovský prostor pro úspory jak v oblasti energií , tak samotné administrativy a hlavně sdílení zkušeností mezi jednotlivými správními celky navzájem.

Za pomoci Enectivy je snadné nastavit energetickou politiku pro město nebo celý kraj. Budete mít naprostý přehled o energetických nákladech, spotřebách a možnostech úspor v jendotlivých typech energií. Měříme spotřebu vody, elektřiny, tepla, chladu. Dále je možné napojit data z meteostanic, teplotních, vlhkostních senzorů, nebo sledovat návštěvnost úřadů.Pokud má město zájem je možné kompletně outsourcovat energetický management pro města a obce v rámci týmu Enectiva.

Hlavní výhody Smart City řešení Enectiva v oblasti energetiky

  • Zvýšení energetické efektivity a snížení nákladů na provoz budov
  • Výrazné snížení administrativní zátěže související s odečty energií
  • Možnost automaticky sledovat a vyhodnocovat úsporné projekty či detekovat plýtvání

Naše řešení je plně v souladu s normou pro energetický management ISO 50001. V oblasti energetiky poskytuje samosprávám nebývalý komfort a snížení administrativní zátěže. Se systémem Enectiva budete mít možnost zjistit, jak se energeticky chová vaše škola, knihovna nebo úřad v porovnání se stejným typem nemovitosti v celorepublikovém průměru. Stejně tak budete mít možnost díky Enectivě jednoduše vyúčtovat energie nájemníkům nebo reportovat energetická data svým nadřízeným orgánům či vedení správních celků.

Časté dotazy na Smart City řešení Enectiva:

1. Je nutné instalovat nové servery pro provoz aplikace Enectiva?

Enectiva je komplexní cloud řešení. Zákazník nemusí nic instalovat pro její provoz. Platí vždy jen podle počtu aktuálně odečítaných měřidel a měřících bodů a veškeré náklady na IT jsou plně hrazeny z těchto paušálních plateb Enectivy.

2. Budeme platit za počet uživatelů systému Enectiva?

Počet uživatelů není nijak lincencován. Zakazní platí čistě podle počtu měřících míst, která v rámci jeho energetického hospodářství spravujeme.

3. Jaký hardware se při pojektech Smart City využívá ?

Řešení Enectiva je postaveno přávažně na hardwaru českých výrobců. Z největší částí využíváme produkty společnosti 2N Telekomunikace a.s..

4. Jakým způsobem se vkladají energetický data do aplikace?

Způsobů je hned několik. Odečty měřidel můžete vkládat ručně, hromadně z excel souborů, automaticky napojením na jiné informační sytémy a nebo zprovoznit systém pro automatické odečty.

5. Kolik stojí instalace měřidel pro jejich automatický odečet?

Vždy záleží na aktuální situaci, proto doporučujeme si domluvit návštěvu našeho technika. Z dlouhodobého hlediska se pohybujeme u komplexních projektů při kterých odečítáme spotřebu vody, elektřiny, tepla, chladu v průměru na nákladech kolem 5 000 Kč na jedno instalované měřidlo. Jsou v tom náklady na měřidla, koncentrátory dat, kompletní instalaci, uvedení do provozu.

6. Jaký dosah mají bezdrátové technologie pro odečet měřidel ze vzdálenějších lokalit?

Momentálně disponujeme technologiemi, které zajistí odečty bezdrátově od vzdálenosti jednotek metrů až po 10km. Vždy ale záleží na hustotě zástavby a vhodně zvolené technologii.Pro každou situaci se hodí jiná přenosová frekvence.
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!