Sportovní centra

Hřiště, bazény, aquaparky to vše jsou místa, které jsou velmi energeticky náročná na provoz a je těžké udržet jejich provozní ziskovost. Proto je zde obzvlášťe důležité dbát na efektivní provoz veškerých technologií, čemuž Enectiva může výrazným způsobem dopomoci. Je zcela zásadní mít přehled o výkonech a spotřebách jednotlivých technologických celků, jakými jsou vytápění, chlazení či osvětlení. Tyto technologie mají vliv na kvalitu vnitřního mikroklimatu, ale v závislosti na venkovních klimatických podmínkách i zásadní vliv na celkové provozní náklady. U většiny provozů se zapomíná na včasné odstavení technologií a jsou v provozu i když nejsou aktuálně potřeba. Například vytápění bývá zapnuto v době, kdy venkovní teplota umožňuje jeho vypnutí, ventilace v době kdy v objektech nikdo není atp. V těchto věcech se ukrývá až 20 % úspor energetických nákladů.

Hlavní benefity v oblasti sportovních a relaxačních center

  • Zajištění efektivního chodu technologií z pohledu energetické náročnosti
  • Včasné odhalení plýtvání na elektřině, vodě, teple či chladu a
  • Snížení administrativní zátěže spojené s energiemi a energetickými odečty
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!