Energetický audit nebo ISO 50001?

Máte velkou firmu a rozhodujete se zda implementovat ISO 50001 nebo energetický audit pro splnění platné legislativy k 5.prosinci 2015? Přínášíme několik argumentů pro a proti jednotlivých variant, které by Vám mohly pomoci při rozhodování. Pokud budete mít i po přečtení pochybnosti, neváhejte kontaktovat náš tým případně tým společnosti Enerfis.

Varianta ISO 50001

Argumenty pro:

 • Jedná se o komplexní nástroj, který prostupuje napříč celou firmou, zasahuje téměř všechna oddělení od HR po správu budov. Ovlivní procesy uvnitř firmy, ale i vztahy s vašimi dodavateli
 • Pokud se procesy dobře nastaví, tak systém a lidé v něm budou neustále generovat nové nápady na zlepšení
 • Každý rok je v rámci ISO 50001 provedena kontrola nastavených procesů nezávislým auditorem v rámci dozorových auditů a re-certifikačních auditů

Argumenty proti:

 • Obvykle delší doba implementace a delší doba vedoucí k hmatatelným výsledkům
 • Spousta administrativy kolem, která může zbytečně zatěžovat a zpomalovat vaši firmu
 • Obykle je cena za implementaci, certifikaci, následné dozorové audity a re-certifikace vyšší než v případě energetického auditu. Cenu však může velmi ovlinit počet energetických auditů, tedy jedntlivých lokalit. Pokud je těchto poboček, lokalit více, tak cena za energetické audity v podstatě vyrovnává cenu za implementaci ISO 50001.

Varianta Energetický audit

Argumenty pro:

 • Doba zpracování a doba nutná k dosažení konkrétních výsledků je mnohem kratší než v případě implementace ISO 50001
 • Energetický audit nezatěžuje administrativně celou firmu, řeší konkrétní oblasti a definuje konkrétní výstupy
 • Při jedné lokalitě nebo jednotkách lokalit vychází varianta energetických auditů levněji než varianta ISO 50001.
 • Provedete audit a dle platné legislativy máte další 4 roky klid, nemusí se řešit dozorové a re-certifikační audity

Argumenty proti:

 • Jedná se pouze o «jeden výstřel» za čtyři roky, který nedokáže posuzovat možná úsporná opatření v mezidobí. Nejedná se o komplexní nástroj.
 • Pokud dojde k rekonstrukci nebo větší změně na lokalitě, kde byl již audit zpracován, tak nový audit zcela pozbývá platnosti.
 • Valná většina auditorů bude vyhledávat jako úsporná opatření ta, jenž mají velmi dlouhou dobu návratnosti jako zateplení, výměna oken, změna způsobu vytápění atp. Takováto opatření je poté v komerční sféře v podstatě nemožné implementovat. Tento argument lze vyvážit výběrem vhodné auditora, např. z týmu Enerfis, kde jsou cíleně školeni na vyhledávání beznákladových a nízkonákladových opatření.

Věříme, že těchto několik argumentů Vám pomůže při rozhodování, jakou variantu zvolit. Pokud přeci jen váháte, tak nás neváhejte kontaktovat pro další konzultaci, případně našim zákazníkům nabízíme zpracování SWOT analýzy na konkrétní situace u konkrétní firmy. Kontaktovat můžete jak specialisty z týmu Enerfis tak z týmu Enectiva.