Vylepšený energetický benchmarking

Benchmarking nebo chcete-li porovnávání spotřeb je vždy základním nástrojem energetického manažera. Prostým porovnáváním lze odhalit trendy ve spotřebách, odchylky od normálu a tímto způsobem plýtvání. Jedná se o základní a velmi rychlou pomůcku v energetickém managementu.

Energetický benchmarking

V Enectivě je řešen energetický benchmarking pomocí srovnávacích grafů a ty jsme pro Vás aktuálně vylepšili. Využijí ho převážně správci a manažeři většího počtu budov. Nyní lze totiž porovnávat budovy, nájemníky, hospodářská střediska napříč celým portfoliem všech Vámi spravovaných nemovitostí.

1 Vyberte si z možností zobrazení statistiky volbu srovnávacího grafu. Tato skupina statistik slouží k porovnávání energetické efektivity, nebo chcete-li benchmarkingu jednotlivých nájemníku, hospodářských středisek, budov, komplexů, celých regionů atd. mezi sebou.
2 V dalších kroku vyberte typ entity, který chcete mezi s sebou porovnat. Pokud jste dle obrázku na úrovni kraje, můžete porovnat např. všechny nájemníky, budovy a skupiny budov v rámci zvoleného kraje a odhalit tak jeho nejhorší a nejlepší nemovitosti.
3 Vaše porovnání je vždy v určitém časovém intervalu. Typicky se porovnání nastavuje za jeden měsíc nebo rok, ale můžete porovnávat klidně za jeden den, týden či jiný rozsah. Velmi užitečnou funkcí je nastavení poměrového ukazatele, kdy je spotřeba vztažena na jednotku plochy nebo počet osob.
4 V našem vzorovém příkladu porovnáváme spotřebu elektrické energie vztaženu na m2 obsazené plochy v rámci jednotlivých krajů. Enectiva bere v potaz spotřebu elektrické energie všech budov v rámci daného kraje. Nejhorší výsledek vykazuje hl.město Praha a např. Zlínský kraj 47,3 kWh/m2.
5 Veškeré statistiky lze zobrazit souhrnně v tabulce a následně exportovat do .xls. Na čtyři kliknutí myši dokážete tímto způsobem vyhodnotit energetickou efektivitu celého Vašeho portfolia, odhalit nejméně hospodárné jednotky a napřímit budoucí investice tam, kde budou mít největší efekt.