Úniky vody - v čem škodí, jak je odhalit a jak předejít větším škodám?

4 minuty čtení
Tým Enectiva

Nedávné studie zjistily, že nejčastějším typem nehody v budovách je právě unikající voda. V čem ale spočívá její nebezpečnost? Kromě vysokých nákladů za uniklou vodu jsou to hlavně škody, které voda dokáže napáchat. Je totiž nejčastějším důvodem začínající koroze a zhoršení stavu betonu. Je to způsobeno tím, že koroze železobetonových konstrukcí je možná pouze za přítomnosti tří látek - vody, kyslíku a korozních činidel, jako jsou třeba chloridy a oxid uhličitý. Unikající voda je ideálním elektrolytem, který je právě jedním ze základních předpokladů pro korozi. Unikající voda ale může poškodit mnohem více - inženýrské sítě, osvětlení, vybavení budovy atp. - škody se mohou lehce vyšplhat na miliony korun. Jak již ale bylo řečeno, nesmíme zapomínat ani na samotnou cenu za vyplýtvanou vodu - ta může dosáhnout až statisíců Kč ročně.

Úniky vody jsou způsobeny nejčastěji špatnou konstrukcí vodovodních sítí, nevhodným materiálem, nekvalitním řemeslným zpracováním či postupným úpadkem kvality použitého materiálu způsobného dlouhodobým užíváním.

Nejčastější důvody úniků vody v budovách

1. Protékající záchod

Toalety ve veřejných a komerčních budovách jsou velmi často užívané. To způsobuje, že se rychle opotřebovávají. Nicméně jejich oprava je poměrně snadná a cenově nenáročná. O to více jsou ale citelné následky, pokud se oprava zanedbá. Protékající toaleta spotřebuje ročně až 700 m3 vody, což v přepočtu činí kolem 55 000 Kč. Jediné pozitivum je, že voda odtéká přímo do kanalizace, a tudíž nezpůsobí žádné majetkové škody.

2. Kapající kohoutek

Stejně jako u toalet je nejčastějším důvodem kapajícího kohoutku opotřebený materiál. Kapající kohoutek může za rok spotřebovat kolem 20 m3 vody navíc, za což zaplatíte v přepočtu 1 600 Kč. Jeden kapající kohoutek se tedy na účtu za vodu výrazněji neprojeví, nicméně se stále oplatí kohoutek opravit, ať po finanční stránce, či po stránce komfortu.

3. Stropní úniky vody z WC v horních podlažích

Tento typ úniků je zapříčiněn nejčastěji z důvodu netěsnící membrány. Voda tak může lehce proniknout do betonových desek, což poznáte pomocí skvrn od vody na stropu v podlaží níže. To má za následek rozšíření plísní, ale i poškození samotné konstrukce budovy. Pokud tak únik není včas odhalen, můžete za něj zaplatit velmi citelné peněžní částky.

4. Potrubní úniky

Poškozené potrubní vedení je jedním z nejčastějších důvodů úniků vody. Může za to fakt, že trubky často praskají z důvodu nízkých teplot či se na nich jednoduše začne projevovat koroze. Přitom právě úniky vody způsobené potrubním vedením páchají jedny z největších škod. Může za to enormní množství vody, které uniká - z trubky o průměru 6 mm může unikat až 1000 l vody za hodinu (samozřejmě vždy záleží na velikosti průsaku a tlaku vody). Zároveň si často potrubních úniků všimneme, až když voda způsobí škody na konstrukci a majetku, anebo když voda znenadála vytopí část budovy. Nejhorším případem je, když si toho všimnete až na faktuře.

Proč se aplikace Enectiva vyplatí?

Enectiva provádí automatické odečítání vodoměrů v reálném čase, tudíž vždy okamžitě rozezná únik vody a pošle Vám varovné oznámení. Její provoz přitom vyjde na 60 Kč/měřidlo za měsíc. Jako příklad se podívejte na budovy radnice:

1. Případ bez aplikace Enectiva

Img1

V budově radnice nastala nehoda a 11. 3. začalo unikat 15 m3 vody denně. Vzhledem k tomu, že vodoměry byly odečítány měsíčně, si toho nikdo nevšiml. Správce únik zjistil, až když 20. 3. zaznamenal viditelné škody na konstrukci budovy a zavolal technika. Celková cena za únik - 12 000 Kč za uniklou vodu (při ceně 80 Kč za vodné a stočné za 1 m3) + 115 000 Kč za opravy majetkových škod.

2. Scénář, pokud by budova výše měla systém Enectiva

Img2

V budově radnice nastala nehoda a 11. 3. začalo unikat 15 m3 vody denně. Enectiva zaznamenala přesáhnutí limitů a ihned kontaktovala správce, který zavolal instalatéry. Celková cena za únik: 1 200 Kč za uniklou vodu (při ceně 80 Kč za vodné a stočné za 1 m3). Majetkové škody jsou v tomto případě minimální. Článek o tom jak si nastavit automatická upozornění je k přečtení zde: Nastavení upozornění.