Mezinárodní certifikace budov WELL

2 minuty čtení
Tým Enectiva

Co je to certifikace WELL?

Založení certifikace WELL v roce 2014 předcházelo 6 let výzkumu. Certifikace se zaměřuje na budovy, vnitřní prostory a komunity, kde měří, certifikuje a monitoruje vliv různých prvků budovy na lidské zdraví a pohodlí. Mezi tyto prvky můžeme řadit vzduch, vodu, výživu, světlo a vhodnost a způsobilost použití.

Systém WELL byl vyvinut integrováním vědeckého a lékařského výzkumu společně s poznatky ohledně životního prostředí, lékařských výsledků a demografických faktorů, které ovlivňují zdraví a které se vyskytují v návrzích budov, jejich konstrukcích a celkovém managementu. Celý proces certifikace WELL podstoupil nestranné posouzení experty v daných oblastech. Posouzení probíhalo ve třech fázích - vědecká, praktická a lékařská.

Certifikace WELL a bodový program WELL AP jsou vykonávány nezávislou třetí stranou, a to spoluprací IWBI (International WELL Building Institute) s GBCI (Green Business Certification).

Budovy s certifikací WELL by měly garantovat příjemné pracovní prostředí, být šetrné, hospodárně využívat vodu a energii či např. být umístěné na místě s jinou dostupností než jen automobilovou.

O IWBI (International WELL Building Institute)

IWBI vede mezinárodní hnutí, jež si klade za úkol přeměnit budovy a komunity a tím zlepšit životní úroveň obyvatel. Za tímto účelem IWBI založil WELL Building Standard, mezinárodní hodnotící systém, který se zaměřuje výhradně na to, jak mohou budovy a vše, co se v nich nachází, zvýšit náš fyzický a psychický komfort a jak mohou zlepšit naše celkové zdraví a životní styl. IWBI shromažďuje světovou obec zabývající se komfortem budov pomocí svého bodového systému WELL AP, ale také pomocí provozování aplikovaného výzkumu, vývoje vzdělávacích zdrojů a zastáváním hodnot, které propagují zdraví a zdravý životní styl všude po světě.

Pro více informací navštivte oficiální stránky IWBI.