Monitoring dvou stavů - binární datové řady

3 minuty čtení
Tým Enectiva

Vylepšili jsme pro všechny uživatele monitoring binárních stavů za účelem zvýšení užitku a přehlednosti. Binární datové řady jsou běžně používány pro monitoring dvou stavů tj. například otevřeno/zavřeno, vypnuto/zapnuto. Typickým příkladem použití je monitoring jak dlouho máte otevřená vrata vaší výrobní haly, případně jak dlouho vám svítí světla na hale.

Co lze všechno monitorovat pomocí binárních řad:

  • Délka otevření vrat či dvěří
  • Délka doby svícení
  • Délka doby sepnutí jakéhokoli spotřebiče (osvětlení, vzduchotechnika, chlazení, ohřev atp.)
  • Monitoring přítomnosti osob (někdo přítomen vs. nikdo nepřítomen)
Monitoring vrat

Hlavní motivací je ale vždy ušetřit. V případě vrat a dvěří na vytápění či chlazení, kdy klasická poučka pro energetický management hovoří o úspoře až 6 % nákladů v případě, že se vám podaří snížit teplotu v prostoru o 1 °C. Proč byste tedy měli zbytečně ztrácet teplo příliš dlouho otevřenými vraty či dveřmi? V návaznosti na tento typ monitoringu je neméně důležitý monitoring teploty, zároveň doporučujeme navázat na datovou řadu taktéž automatické upozornění. V případě svítidel a monitoringu vypnuto/zapnuto se jedná o typickou úsporu elektřiny. Lze kombinovat např. se senzorem na přítomnost osob.

Na obrázku můžeme vidět jak takový monitoring pomocí binární řady vypadá. Příklad jsme vzali z monitoringu 10 průmyslových vrat výrobní haly. Každá vrata mají tedy svou vlastní datovou řadu, která zobrazuje její stav za zvolené časové období.

Funkce, které by se vám mohly líbit:

  • Při najetí myší na daný segment se vám zobrazí jeho délka, kdy začal a kdy skončil
  • Pod grafem tlačítkem “přepnout zobrazení detailů” lze vidět detaily jednotlivých událostí
  • Události lze seřadit od nejdelší po nejkratší, či obráceně

Velmi zajímavou funkcí je “Histogram délky událostí”, přes který lze jednoduše filtrovat jen takovou délku události, která vás zajímá. V našem případě se jedná o zobrazení otevření vrat s délkou větší než 20 min. Histogram si lze zobrazit při kliknutí na “Přepnout zobrazení detailů” pod grafem.

Co je potřeba pro zavedení takovéhoto monitoringu?

Hardware je možno použít v podstatě jakýkoli, který umožní sledovat dva stavy. Ty mohou být analogové i digitální, ale tím se nemusíte trápit. Enectiva dokáže integrovat většinu běžných typů výstupů. Pro monitoring vrat používáme PLC (programovatelný logický automat) s digitálními vstupy, které jsou připojeny na signalizační relé řídících jednotek vrat. PLC pak za pomoci MQTT zasílá informace o stavu a jeho změně na servery platformy Enectiva. Cena PLC, které takovouto činnost zvládne závisí na počtu jeho vstupů ale pohybujeme se kolem 10 000 Kč bez DPH. Výstup z PLC lze taktéž připojit na zvukovou či světelnou signalizaci a dát tak např. po 10 min automaticky pracovníkům vědět, že by měla vrata zavřít.

Zajímá vás více informací o monitoringu vrat či obecně datových řadách? Neváhejte se na nás obrátit na obchod@enectiva.cz či na telefonním čísle 222 766 950.