Jednoduché, přesto ohromující. Takové jsou nové Enectiva reporty.

2 minuty čtení
Tým Enectiva

Představujeme kompletně přepracovaný způsob energetického reportingu určený všem uživatelům systému Enectiva.
Cílem reportingu je odhalovat plýtvání a automatizovat činnosti související s energetickým managementem.
Nezáleží na tom, jestli odečítate měřidla automaticky, nebo manuálně. Nové reporty si poradí s obojím a jsou určeny pro každého.

Připravili jsme pro Vás hned 2 typy reportů:

  • Energetický report jedné budovy
  • Souhrnný manažerský report více budov

Hlavní výhody nového reportingu

  • Už nemusíte složitě počítat, které z Vašich budov jsou energeticky nehospodárné a kolik plýtvají.
  • Fungují nejen s automatickými, ale taktéž s ručními odečty všech typů energií.
  • Automaticky přepočítavají spotřebu na lokální denostupně díky napojení na veřejné meteostanice.
  • Každý měsíc Vám zašleme odkaz na nový report do emailu.
  • To vše a mnohem víc zobrazeno přehledně v grafech.

V hlavní roli: Report

1. Úvodní hlavička

Hlavička reportu

Hlavička shrnuje obecné informace o reportu, jako jsou zohledněné energie, počet denostupňů, počet lidí a podobně.

2. Potenciál pro úspory

Potenciál pro úspory

Pod úvodní hlavičkou přehledně vidíte váš potenciál pro úspory u všech energií na budově. Je vypočten jako rozdíl oproti teoretické spotřebě daného objektu.

3. Elektřina

Report elektrické energie

V případě elektřiny lze pozorovat překročení teoretické spotřeby pro květen, kdy po dvou měsících dochází opět k plýtvání.
Pravděpodobně způsobeno přitápěním elektřinou v chladném květnu.
Nicméně poměrové ukazatele pod grafem signalizují úsporu oproti předchozímu roku.

4. Plyn

Report spotřeby plynu

Spotřeba plynu byla v květnu výrazně ovlivněna nezvykle chladným počasím.
I tak při zohlednění efektivity vytápění, charakteru budovy a venkovních podmínek, ukazuje report na výrazné plýtvání.
K výraznému překročení spotřeby plynu dochází v této budově pravidělně.

5. Voda

Report spotřeby vody

Došlo k výraznému snížení spotřeby oproti předchozímu roku a spotřeba se pohybuje pod hranicí teoretické spotřeby.
I poměrové ukazatele signalizují výraznou úsporu.
Za takové hodnoty od nás dostal náš virtuální energetik pochvalu. Dostane i Váš?

K čemu slouží teoretická spotřeba?

Ve všech grafech se objevuje černá linka, která indikuje hranici teoretické spotřeby pro danou energii, která Vám pomůže odhalit, kolik můžete ušetřit.

Do výpočtu teoretické spotřeby zohledňujeme nejen venkovní klimatické podmínky, ale taktéž charakter budovy samotné.
Její hodnota se určuje dle energeticky vztažné plochy budovy, charakteru konstrukcí, typu oken, způsobu vytápění a chlazení, účinnosti technologií, charakteru osvětlení atd.
Dále se zohledňuje počet obyvatel v daném měsíci a rozlišuje se mezi pracovními a nepracovními dny.
To vše s jedním účelem. Odhalovat plýtvání včas.

Zajímají Vás podrobnosti? Napište nám.

Kontaktujte nás na obchod@enectiva.cz nebo zavolejte na 222 766 950.

Hezký den,