Monitoring energií

Přemýšlíte o tom jak jednoduše monitorovat energie včetně spotřeby vody? Přinášíme několik tipů, jak by měl energetický monitoring vypadat a jaké přístupy aplikujeme při vývoji a provozu systému Enectiva, který on-line energetický monitoring zajišťuje.

Pravidla pro monitoring energií

Jednoduchost a srozumitelnost energetického monitoringu vede k jeho snadnějšímu rozšíření mezi uživateli a tím ve výsledku i k vyšší motivaci vedoucí ke kýženým úsporám. Je chybou považovat energetický monitoring za disciplínu pouze technickou určenou pro firemní energetiky. Energetický management a s tím související i monitorig energií je úzce spjat s finančními obory. Na to by měl pamatovat i systém energetického monitoringu, aby byl pochopitelný pro uživatele i z těchto oborů. Navíc důraz na jednoduchost a srozumitelnost vede k minimalizaci nákladů na školení a trénink budoucích uživatelů. Při využívání je třeba vždy pamatovat na to, že dobrý systém by měl sloužit uživateli, a ne aby tomu bylo obráceně, jak se velmi často děje u firemních ERP informačních systémů.

Dostupnost znamená mít data on-line. Vaše data by měla být dostupná odkudkoli a kdykoli, zvlášť v dnešní době, kdy flexibilita a rychlost v rozhodování je žádanou komoditou i konkurenční výhodou. Pokud jsou vaše energetická data on-line, dává to možnost zasílat automatické reporty či upozornění na plýtvání na Váš email či rovnou mobilní telefon.

Otevřený, ale bezpečný systém postavený na otevřených rozhraních dává možnost volby do budoucna. Implementovat proprietární řešení, která nejsou postavena na otevřených rozhraních zbytečně svazují ruce, jelikož ztrácíte možnost změny jak softwarové části energetického monitoringu, tak možnost změny hardwaru, který zajišťuje odečty měřidel.

Cenová dostupnost zajistí krátkou dobu návratnosti do systému zajišťující monitoring energií. Obecně se předpokládá, že detailní a průběžný energetický monitoring dokáže snížit náklady na energie v dlouhodobém horizontu o 12%. Dokáže to včasným odhalením plýtvání, které způsobují havárie či špatné nastavení technologií a taktéž zvýšenou motivací lidí, kteří vnímají zvýšenou kontrolu spotřeby energií po zavedení systému energetického monitoringu.

Je možné diskutovat o prioritách či důležitosti těchto jednotlivých bodů. V různých segmentech budou mít jistě rozdílnou důležitost, ale z našeho pohledu se jedná o základní pravidla funčního a z dlouhodobého hlediska efektivního systému monitoringu energií.