Nejvíce plýtváme o státních svátcích

3 minuty čtení
Tým Enectiva

Statistiky a analýzy energetických dat, které zde uvádíme, byly vytvořeny týmem Enectiva na vzorku více než 400 administrativních budov v městech nad deset tisíc obyvatel po celé České republice.

Spotřeba elektrické energie

Měrná spotřeba elektrické energie vztažená na m² užitné plochy se pohybuje u 50% administrativních budov v rozmezí 50,1-143,7 kWh/m². Dle spotřeby elektrické energie pracujeme nejvíce v úterý, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší a hned poté v pondělí. Od středy je to s naší pracovitostí čím dál horší. Rozdíl mezi úterkem a pátkem, kdy se dle spotřeby pracuje nejméně, je v průměru 6,01%. Tento rozdíl je výraznější ve větších open-space kancelářích než v menších do 200m². Tam činí tento rozdíl pouze 3,63%. O víkendu klesne spotřeba kanceláře v porovnání se spotřebou během pracovního týdne v průměru o 54,17%.

Co se týče měrného ukazatele spotřeby na m² užité plochy budovy, tak největší procento budov vykazuje spotřebu 52,5 kWh/m² za rok. Vždy velmi závisí na technologiích budovy a zda je budova strojově chlazena či nikoli. Průměrná roční spotřeba na m² z celého sledovaného souboru budov činí 110,6 kWh/m² a medián tohoto souboru pak 90,5 kWh/m².

Spotřeba elektřiny v administrativních budovách

Spotřeba vody

Se spotřebou vody je to velmi obdobné. Nejvíce vody se přes pracovní týden spotřebuje v pondělí a hned poté v úterý. Nejmenší spotřeba je stejně jako v případě elektrické energie opět v pátek. Rozdíl mezi pondělkem a pátkem činí tentokrát 5,89%. Během víkendu je patrný dramatický pokles o 87% a v podstatě stejný pokles nastává i ve státní svátky. Měrný ukazatel spotřeby na užitnou plochu budovy vykazuje nejčastěji hodnotu 165 l/m² za rok a běžně se spotřeby pohybují v rozmezí 140-240 l/m².

50% budov se pohybuje v rozmezí 160 l/m² až 330 l/m². Průměrná roční spotřeba ze všech sledovaných budov činí 307,6 l/m² a medián daného vzorku 235,9 l/m².

Pokud je tedy roční spotřeba vody vaší nemovitosti na m² nižší jak uvedený medián 307,6 l/m², dostáváte se do lepší poloviny administrativních budov, co se využití vody týče.

Spotřeba vody v administrativních budovách

Spotřeba tepla

U tepla a plynu je situace mnohem pestřejší. Na jeho spotřebu má vliv nejen naše přítomnost v kancelářích a naše chování, ale i vliv počasí a to zejména venkovní teploty. Z tohoto důvodu nemá smysl porovnávat jednotlivé dny mezi sebou, jelikož ve většině případů kopírují pouze venkovní teplotu. Zajímavým údajem je však pokles spotřeby o víkendu, který značí správné nastavení útlumu vytápění a správnou regulaci objektu. Vzali jsme proto spotřeby v jednotlivé pátky a porovnali je s nejbližšími sobotami. Pokles činil 28,31%. A poté nedělní spotřeby s pondělními, kde činil pokles spotřeby na vytápění 38,79%.

Největší procento budov vykazuje měrný ukazatel spotřeby tepla na m² plochy hodnotu 135 kWh/m² za rok. 50% budov vykazuje roční spotřebu tepla v rozmezí 123-221 kWh/m², průměrná spotřeba činí 186 kWh/m² a mnohem více vypovídající medián pak 169 kWh/m². Rozdíl je způsoben především kvalitou obálky budovy a jejími izolačními parametry.

Spotřeba tepla v administrativních budovách

Základní statistiky spotřeb energií v administrativních budovách

statistika.png

Nejvíce plýtváme o státních svátcích

U všech energií je zajímavým údajem rozdíl spotřeby mezi státním svátkem a víkendem. Z hlediska obsazenosti a odvedené práce můžeme státní svátek považovat za srovnatelný s nedělí a taktéž spotřeba by tomu měla odpovídat. Nicméně spotřeba elektřiny ve státní svátek je v průměru o 4-8% vyšší než právě v neděli a v případě tepla se jedná o řádově vyšší hodnoty.

Ve státní svátky je spotřeba tepla o 28-40% vyšší než během nejbližšího víkendu. Spotřeba tedy de-facto odpovídá běžnému pracovnímu dnu. To jen odhaluje potenciál, jaký je možno využít při zvyšování energetické efektivity v komerčních nemovitostech.