CASE STUDY: Únik vody v automyčce

2 minuty čtení
Tým Enectiva

Klient vlastnící síť servisních center s myčkami pro nákladní automobily se z důvodu vysokých faktur za energie rozhodl investovat do pilotního projektu smart meteringu. Naší úlohou bylo odhalit plýtvání a snížit Klientovi náklady na provoz objektů.

Po implementaci systémů na hlavní měřidla elektřiny, vody a plynu, dále také na podružný vodoměr a kalorimetr pro myčku nákladních automobilů, byl téměř ihned odhalen abnormální stav. Průběhová data z vodoměru pro myčku ukázala konstantní únik ve výši 1,4 m3/h, což je hodnota srovnatelná s plně otevřeným vodovodním kohoutkem. Po pár dnech došlo k opravě a spotřeba se tím razantně snížila.

Moderní automyčky v současnosti díky sofistikovaným systémům na recyklaci vody dokáží snížit její spotřebu na naprosté minimum. V případě poruch, které nejsou hned patrné, však ztráty dosahují enormních hodnot.

Na následujícím grafu je srovnání průběhů spotřeby v prvních dvou týdnech, kdy probíhalo měření. V prvních třech dnech je patrná konstantně zvýšená spotřeba, v dalších čtyřech dnech už jsou spotřeby podobné.

Týdenní průbeh hodinových spotřeb vody

Po odečtení zmiňovaného úniku po dobu celého víkendu (celkem 69 hodin, což odpovídá 97 m3) jsou průběhy velice podobné, tedy týdenní spotřeba celkem 40 m3.

Při průměrné ceně vodného a stočného (podle údajů ČSÚ z roku 2016 přibližně 75 Kč/m3) stál tento víkendový únik 7275 Kč.

Pokud by se porucha odhalila až díky měsíčnímu odečtu, činila by celková ztráta více než 1000 m3 vody, tedy přes 75 tisíc Kč. U některých firem, kde nedochází k analýze měsíčních odečtů a nadměrná spotřeba by byla odhalena až přijetím roční faktury za vodu, by celkový únik vody znamenal zbytečnou ztrátu téměř miliónu korun.

Investice do automatických odečtů se v tomto případě vrátila Klientovi do jednoho měsíce.