Typické příklady pro nastavení upozornění

4 minuty čtení
Tým Enectiva

PŘÍKLAD PRVNÍ: Spotřeba vody v nočních hodinách

Jak odhalit únik vody dříve než při obdržení faktury na konci měsíce? Vytvořte si v aplikaci Enectiva upozornění, které Vám odhalí neobvyklou spotřebu vody v nočních hodinách a okamžitě o tom budete informováni. Automatický e-mail Vám přijde ve chvíli, kdy bude překročena nastavená hranice spotřeby vody ve zvoleném časovém rozmezí. Tak hned zjistíte, že prasklo vodovodní potrubí nebo se porouchal ventil a voda uniká.

Jak na to?

V aplikaci Enectiva na záložce ‘Upozornění’ klikněte na ‘Nové upozornění’ a vyberte možnost ‘Spotřeba od začátku období’.

Spotřeba vody v nočních hodinách

1. Zadejte název upozornění

Nové upozornění si pojmenujte – např. ‘Spotřeba vody v nočních hodinách’.

2. Nastavte pravidlo

 • zvolte ‘spotřeba’
 • zvolte ‘voda’
 • vyberte požadované měřidlo, nájemníka, budovu nebo vyberte celé portfolio
 • časové období zvolte možnost ‘mezi’ a doplňte rozmezí, ve kterém chcete spotřebu vody sledovat (např. 22:00 – 06:00)
 • zadejte hranici spotřeby v m3 nebo litrech – při překročení této hranice bude automaticky odesláno upozornění

Nevíte, jakou hranici spotřeby nastavit? Kliknutím na tlačítko ‘Zkontrolovat hodnoty’ se zobrazí hodnoty spotřeb v definovaném rozmezí za uplynulá období. Můžete si tak stanovit vhodně vysokou hranici.

3. Poslat zprávu

Zde napište text, který se zobrazí v automatickém e-mailu – např. ‘Spotřeba vody v nočních hodinách překročila stanovenou hranici 2 m3.'

4. Vyberte adresáty

Vyberte adresáty, na které bude posílán automatický e-mail s upozorněním.

5. Uložit

Kliknutím na tlačítko ‘Uložit’ uložíte a aktivujete nastavené upozornění. Od této chvíle bude automaticky odesílán e-mail s upozorněním na vybrané adresáty každou noc, kdy spotřeba vody v zadaném časovém rozmezí překročí nastavenou hranici.PŘÍKLAD DRUHÝ: Překročení měsíčních nákladů

Chcete mít přehled o měsíčních nákladech za energie a vodu v budově? Uvítali byste upozornění, které Vám automaticky zahlásí, že byla překročena stanovená hranice? Vytvořte si upozornění o překročení měsíčních nákladů podle Vaší potřeby a Enectiva se o zbytek postará.

Poznámka: Měřidla, u kterých chcete sledovat překročení měsíčních nákladů, musí mít nastavena ceník, aby bylo možné spočítat náklady.

Jak na to?

V aplikaci Enectiva na záložce ‘Upozornění’ klikněte na ‘Nové upozornění’ a vyberte možnost ‘Spotřeba od začátku období’.

Překročení měsíčních nákladů

1. Zadejte název upozornění

Nové upozornění si pojmenujte – např. ‘Překročení měsíčních nákladů’.

2. Nastavte pravidlo

 • zvolte ‘náklady’
 • vyberte energii (případně vodu), pro kterou chcete upozornění nastavit
 • vyberte požadované měřidlo, nájemníka, budovu nebo vyberte celé portfolio
 • jako časové období zvolte ‘od začátku měsíce’
 • zadejte hranici v Kč – při překročení této hranice bude automaticky odesláno upozornění

Nevíte, jakou hranici v Kč nastavit? Kliknutím na tlačítko ‘Zkontrolovat hodnoty’ se zobrazí hodnoty měsíčních nákladů za uplynulá období. Můžete si tak stanovit vhodně vysokou částku.

3. Poslat zprávu

Zde napište text, který se zobrazí v automatickém e-mailu – např. ‘Byla překročena stanovená hranice nákladů za elektrickou energii Ocelového města.'

4. Vyberte adresáty

Vyberte adresáty, na které bude posílán automatický e-mail s upozorněním.

5. Uložit

Kliknutím na tlačítko ‘Uložit’ uložíte a aktivujete nastavené upozornění. Od této chvíle bude automaticky odesílán e-mail s upozorněním na vybrané adresáty vždy v momentě, kdy se v kalendářním měsíci překročí nastavená výše nákladů.PŘÍKLAD TŘETÍ: Překročení vnitřní teploty

Přetápění místností je obvyklý problém nevhodně zregulovaného systému vytápění a častý nešvar uživatelů objektu. Odhalení přetápění v sobě skrývá značný potenciál pro úsporu energie. Vytvořte si v aplikaci Enectiva upozornění, které Vás bude okamžitě informovat o překročení vnitřní teploty v místnosti. Objevte tím nadbytečné plýtvaní energiemi a nákladů.

Poznámka: Místnosti, u kterých chcete sledovat překročení vnitřní teploty, musí mít nainstalována čidla teploty, která odesílají data do aplikace Enectiva.

Jak na to?

V aplikaci Enectiva na záložce ‘Upozornění’ klikněte na ‘Nové upozornění’ a vyberte možnost ‘Teplota’.

Překročení vnitřní teploty

1. Zadejte název upozornění

Nové upozornění si pojmenujte – např. ‘Překročení vnitřní teploty’.

2. Nastavte pravidlo

 • zvolte ‘vnitřní’
 • zvolte ‘okamžitá’
 • vyberte požadované měřidlo, nájemníka nebo budovu, kde je měřena vnitřní teplota
 • zvolte ‘překročí’
 • zadejte hranici vnitřní teploty ve °C – při překročení této hranice bude automaticky odesláno upozornění

3. Poslat zprávu

Zde napište text, který se zobrazí v automatickém e-mailu – např. ‘Vnitřní teplota v budově Měděná 5 překročila 25°C.'

4. Vyberte adresáty

Vyberte adresáty, na které bude posílán automatický e-mail s upozorněním.

5. Nastavte, jak brzy po odeslání se může znovu vyhodnotit

Zde nastavte, za jak dlouho po odeslání upozornění má být stav vnitřní teploty znovu vyhodnocen.

Příklad: Tuto hodnotu máte nastavenou na 4 hodiny. Vnitřní teplota překročí stanovenou hranici v 10:00. Okamžitě se odešle upozornění. Stav se znovu vyhodnotí za 4 hodiny – tedy v 14:00. Pokud vnitřní teplota je stále nad stanovenou hranicí, opět se pošle upozornění. Pokud teplota klesla pod stanovenou hranici, vše je v pořádku a upozornění se opět pošle až ve chvíli, kdy vnitřní teplota znovu překročí stanovenou hranici.

6. Uložit

Kliknutím na tlačítko ‘Uložit’ uložíte a aktivujete nastavené upozornění. Od této chvíle bude automaticky odesílán e-mail s upozorněním na vybrané adresáty vždy v momentě, kdy vnitřní teplota překročí stanovenou hranici.