Přepněte budovy na autopilota - ušetříte!

3 minuty čtení
Tým Enectiva

Při přepnutí vašich budov do režimu autopilota dokážeme snížit jejich energetickou náročnost o 20 až 40 % na vytápění a chlazení. Řízení funguje na bázi využití termodynamických zákonů a přirozeného inertního chování budovy, která se vždy přirozeně přizpůsobuje okolním podmínkám. Využíváme předpovědi počasí, lokálních klimatických podmínek a současného systému měření a regulace, ke kterému připojíme centrální jednotku s přidanou logikou umožňující řídit systémy na základě více informací a především v souladu s přirozeným chováním budovy.

Komfort pro obyvatele je na prvním místě. Regulace proto probíhá vždy na úrovni centrálních systémů a nikoli na úrovni jednotlivých zón. Pro jednotlivé zóny si definujete rozptyl teplot, které tam chcete udržet a zajištění úspor je na nás. Čím větší je rozptyl těchto teplot např. pro kanceláře 22 až 24 °C, tím větších úspor lze dosáhnout.

Na jakém principu řízení funguje?

Vylepšení současného systému měření a regulace funguje za využití:

  • aktuálních dat ze senzorů teploty a parametrů jednotlivých systémů
  • pětidenní předpověď počasí pro danou lokalitu
  • termodynamických zákonů budovy
  • požadavků na komfort z jednotlivých zón

Software uvnitř centrální řídící jednotky každé 2 minuty zkontroluje optimální nastavení systémů a případně je za pomoci současného MaR systému přenastaví.

Cílem je zlepšit komfort uvnitř budovy a přitom snížit provozní náklady. Základem pro dosažení úspor je neregulovat proti přírodním zákonům a využívat maximálně akumulační schopnosti budovy. Ta funguje jako baterie schopná uchovat svoji energii, kterou můžete využít, když je potřeba. Abyste mohli takto budovu řídit, potřebujete data z jednotlivých zón a výkonný počítač, který zajišťuje jejich zpracování v reálném čase, na základě čehož řídí jednotlivé technologie. Obojí není problém s dnešními technologiemi získat. Systém autopilota funguje jako nadstavba MaR, z kterého si bere data. Pokud nejsou přítomny termostaty či teplotní senzory, je nutné je však doinstalovat.

Pro jaké budovy je autopilot vhodný?

  • Administrativní budovy
  • Obchodní centra
  • Starší a památkově chráněné objekty

Budovy s masivnějšími konstrukcemi jsou vhodnější, jelikož mají vyšší schopnost akumulace energie. V budově s možností regulace jejích systémů jakými jsou vytápění, chlazení a ventilace, jsme schopni se napojit na současné systémy MaR, které již v budovách jsou. Používáme protokoly ModBus a BACnet, které není problém použít s převodníkem, pokud máte jiný systém.

Stejně tak je nezbytné, aby budova disponovala libovolnými zdroji generující tepelnou zátěž. Stroje, osvětlení, obyvatele. U skladů např. není možnost těchto “bezplatných” zdrojů tepelné energie jakkoli využívat při optimalizaci regulace. Tím, že je systém nadřazeb současnému systému měření a regulace, je celý projekt nutné implementovat ve spolupráci se současnou MaR servisní firmou, či mít k MaR přístup.

Garance výsledků úspor a návratnosti investice

Na základě vstupních informací, lze spočítat i budoucí výsledky. Jsme schopni určit, kolik celý systém autopilota dokáže uspořit, a za výsledky se zaručit. Návratnost vstupní investice se pohybuje v rozmezí 2 až 4 roky v závislosti na aktuální situaci.

Pokud si přejete zpracovat nezávislou nabídku, kontaktujte nás.

Vyhodnocení úspor probíhá za pomoci mezinárodně uznávaného standardu pro tyto účely IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), který precizně zohledňuje klimatické podmínky v dané topné nebo chladící sezóně. O tyto vlivy jsou dosažené úspory očištěny a zákazník má tak přehled, co skutečně uspořil díky lepší regulaci.

Možnosti financování úsporných projektů

Kromě standardního způsobu lze projekty autopilota finacovat i za pomoci našeho financování se splátkami rozloženými do 5 let, případně za využití možnosti splácení projektu z dosažených úspor formou EPC (Energy Performance Contracting).

Reference

Projekty pilotingu budov s cílem dosažení maximálních úspor děláme ve spolupráci s firmou Nordomatic. Tato Švédská společnost rozvinula původně univerzitní projekt pod záštitou KTH Royal Institute of Technology ve Stockholmu, kde probíhal výzkum využití termodynamiky budov již od 70. let minulého století. Nordomatic aktuálně disponuje cca 1000 instalacemi systému autopilota po celém světě.

Zaujaly vás možnosti přepnout řízení svojí budovy do režimu autopilota? Prosím kontaktujte svého obchodníka či nám napište na obchod@enectiva.cz.