Měření a regulace (MaR) energeticky efektivních budov

4 minuty čtení
Tým Enectiva

Od nového roku lze řešit v rámci aplikace Enectiva nejen energetický management, facility management, ale nově i komplexní systémy měření a regulace. V rámci Enectivy tak lze aktuálně propojit světy IoT (Internet of Things), MaR (Měření a regulace) a cloudových služeb, které jsou určeny pro správu budov. Součástí systému měření a regulace je samozřejmě i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), která zajišťuje přístup k datům a vizualizaci.

Co lze všechno řídit přes online aplikaci:

 • Vytápění, chlazení, vzduchotechnika, ohřev teplé vody (HVAC)
 • Osvětlení venkovní i vnitřní
 • Výrobní technologie
 • Čerpadla či jiné pohony
 • Bezpečnostní systémy
Měření a regulace

Jak připojit systém MaR do aplikace Enectiva?

Celá platforma Enectiva je na hardwaru nezávislá. I v případě měření a regulace můžete využít hardware od různých výrobců jako je např. Siemens, Johnson Controls, Wago, Domat, Amit, Schneider Electric, UNIPI, Teco atp. což je obrovskou výhodou. Dává to možnost i v případě více lokalit nebo lokalit, které byly uvedeny do provozu v různou dobu, integrovat měření a regulaci ze všech těchto míst pod jednu platformu. Není to skvělé? Kliknete na pobočku v Brně a vidíte kompletní kotelnu, jež běží na hardwaru od Domatu, upravíte např. ekvitermní křivku a když překliknete ve stromu na Ostravu, tak uděláte to samé i když je tam hardware od Amitu. Odpadá nutnost se starat o rozdílná přihlášení, rozdílné IT sítě. Jednotlivé kontrolery (PLC) jsou integrována do VPN sítě Enectiva. Pokud tedy máte přístup do aplikace Enectiva a k jednotlivým budovám, máte zároveň přístup ke SCADA rozhraní jednotlivých systémů pro měření a regulaci.

Měření a regulace

Vše je postaveno na integraci jednotlivých PLC (česky programovatelný logický automat) neboli kontrolerech. Každý systém měření a regulace takový kontroler nutně musí obsahovat, jelikož právě ten zajišťuje samotné řízení na základě programu. Rozsáhlejší systémy se skládají z více kontrolerů a těm je většinou jeden výpočetně nejsilnější nadřazen. SCADA, chcete-li dispečink a vizualizace, běží právě na takovémto kontroleru. V rámci aplikace Enectiva, pak lze přesně tyto kontrolery pod nově vzniklou záložkou v horním menu Řízení napárovat k jednotlivým entitám ve stromu. Každá budova, část budovy, nájemník, hospodářské středisko může mít 1 až n kontrolerů k sobě přiřazených. Když jste pak na záložce Řízení a entita má přiřazen alespoň jeden kontroler, dojde ke spojení a zobrazení kompletní vizualizace v aplikaci.

Jaké další výhody kromě měření a regulace:

V případě, že chcete integrovat různé senzory, ať již bezdrátové či drátové do systému pro měření a regulaci, je naše platforma vhodným řešením a nezáleží na technologii senzoru nebo způsobu přenosu dat. Např. můžete použít senzory CO2 či přítomnosti osob, které typicky fungují na bezdrátovém principu a na základě něj řídit množství vzduchu či teplotu v prostorech zasedacích místností. Další výhodou je jednoduchá škálovatelnost celého řešení. Tím, že vše zastřešuje online cloudová aplikace, můžete libovolně přidávat další objekty, měřidla, senzory a nemusíte se zatěžovat novými instalacemi softwaru nebo programováním na nové lokality. To platí i při rekonstrukcích.

API pro propojení s externími systémy jsou dostupná pro všechny zákazníky. V případě, že chcete využívat data z aplikace Enectiva pro vaše ERP, účetní či jiné informační systémy, lze využít API rozhraní, jejichž popis je online k dispozici.

IT bezpečnost (CyberSecurity)

Hledisko IT bezpečnosti nadále roste a je i v našem primárním zájmu, aby vaše budovy a provozy byly celou dobu v bezpečí. Veškeré kontrolery jsou připojeny přes zabezpečenou VPN síť a nelze se k nim připojit jinak, než právě přes tuto síť v rámci Enectiva platformy. Komunikace probíhá vždy šifrovaně za pomoci HTTPS protokolu.

Servisní podpora na základě SLA

V případě, že instalace celého systému proběhla od nás, jsme schopni nabídnout i servisní služby na základě SLA smlouvy za pomoci lokálních partnerů.

Součástí našich servisních služeb je:

 • Technická podpora a servisní pohotovost
 • Aktualizace a údržba softwaru
 • Preventivní i zákonná údržba
 • Dálková správa a diagnostika
 • Reporting klíčových ukazatelů
 • Archivace a zálohování dat

Zajímá vás více informací o možnostech měření a regulace? Neváhejte se na nás obrátit na obchod@enectiva.cz či na telefonním čísle 222 766 950.