Trendy v systémech měření a regulace

3 minuty čtení
Eva Svobodová

Je nezpochybnitelné, že s rostoucím technologickým pokrokem a vznikem Průmyslu 4.0 dokázala automatizace významně ovlivnit téměř každou oblast života, efektivní správu budov nevyjímaje. Průmysl 4.0 je charakteristický přesunem lidské síly od opakujících se úkonů, které jsou nyní automatizovány, k více kvalifikovaným pracem. A tento trend se nevyhýbá ani řízení technologií budov a celkově správě budov. Mezi hlavní tři trendy v systémech MaRřadíme:

1. Umělá inteligence a strojové učení

Především z IT světa a datové analytiky pronikají do budov systémy využívající principů strojového učení (Machine Learning) potažmo světa umělé inteligence (AI-Artificial Intelligence) s jediným cílem. Dosáhnout vyšší efektivity ve využití energetických zdrojů při zachování komfortu pro její uživatele. Postranním cílem je dosažení vyšší automatizace a nižích nároků na lidskou činnost.

2. Využití více dat k efektivní regulaci

Data jsou nervová zakončení systémů MaR. Každý senzor a čidlo má v systému svoji úlohu a zavísí na nich chování systému jako celku. Dostupnost stále kvalitnější výpočetní techniky, dává možnost zpracovávat mnohem více a rychleji stále více informací. Proto klasické senzory teploty, tlaku, rychlosti doplňují systémy měření a regulace další jako je CO2, VOC, oslunění. Velmi významným zdrojem dat jsou stále častěji meteorologické stanice a modely pro předpovědi počasí. Tato data mají opět za cíl provozova budovy s nižší energetickou náročností, potažmo uhlíkovou stopou.

3. Propojení s cloudovými službami

Proč nepřipojit budovy k internetu a nepropojit je s dalšími službami. Přesně takový trend u nás v Enectiva týmu sledujeme. Chceme, aby spravovat budovy bylo mnohem snažší. Rychlejší řešení vzniklých problémů, detailnější přehled o jejich chování, vyšší motivace zodpovědných osob při jejich správě. To jsou hlavní důvody proč si myslíme, že naše cesta propojení budov s cloudovými službami má smysl.

Software pro měření a regulaci

Pro měření a regulaci se používá označení MaR nebo označení BMS z anglického názvu „building management system“ případně BAS (Building Automation System). Tyto systémy řídí nejen spotřebu elektrické energie, ale i vody nebo plynu.

Celý monitoring a ovládání prvků inteligentních budov probíhá přes komunikační sběrnice, můžeme říci, že pro každou oblast existuje její vlastní protokol. Nejběžnějšími protokoly jsou Modbus, LonWorks, BACnet, XML, SOAP a DeviceNet nebo DALI přo řízení osvětlení. Pro bezdrátový přenos ze senzorů se používají standardizované protokoly jako NarrowBand, LoRa nebo Sigfox.

Zvýšené nároky dnešních budov

Nastupující požadavky, jako je například využívání obnovitelných zdrojů energie, dělají celý systém řízení mnohem komplexnější a vedou k integraci umělé inteligence. Integrace umělé inteligence a IoT (Internet of Things) s MaR umožní uživatelům optimalizovat rovnováhu mezi komfortem budovy a celkovou spotřebou energie.

Je zřejmé, že požadavky na energetickou efektivitu moderních budov jsou stále vyšší. Důraz je přitom kladen nejen na měření spotřeby energií a její následné regulace, ale třeba i na bezpečnost nebo komfort.

Dnešní inteligentní budovy jsou řízeny komplexním integrovaným celkem, ve kterém jsou jednotlivé systémy propojeny do jedné platformy. Tyto systémy mohou byt například zabezpečovací, požární, přístupový, kamerový, systém řízení osvětlení, rozvody elektrické energie, ovládání vytápění nebo klimatizace.

Měření a regulace je téma pro nás! Pokud vás zajímá možnost implementace takového systému ve vašich budovách, neváhejte se na nás obrátit na obchod@enerfis.cz.

Na jakékoli podněty, nápady a návrhy se budeme těšit na mailu eva.svobodova@enerfis.cz.