IoT ve světě měření a regulace: prediktivní údržba

3 minuty čtení
Helena Chmelíčková, Eva Svobodová

Se vznikem Industry 4.0 se jednou z nejdůležitějších technologií stala technologie IoT (Internet of Things). Ta totiž může pomoci společnostem hned v několika směrech. Díky použití IoT senzorů můžeme v reálném čase sledovat spotřebu elektrické energie, plynu, tepla nebo také různé teploty a tlaky, kvalitu vzduchu, vody, či vibrace. Tato technologie tedy získala uplatnění i ve světě měření a regulace, kde usnadňují správu a řízení budov. Pomocí IoT získá správce plnou kontrolu nad budovou.

Měření a regulace

Cílem moderních systému měření a regulace (MaR) je vytvořit komfortní a energeticky nenáročné budovy, které plní svůj účel a neobtěžují správce, pokud to není nezbytně nutné. Toho se dosahuje pomocí instalace kyberneticky zabezpečeného systému automatického řízení jednotlivých systémů budovy. Tím dojde ke snížení nákladů a zvýšení pohodlí pro všechy zúčastněné. V těchto automatizovaných systémech se hojně využívá internet věcí a senzory na něj napojené.

Využití IoT v prediktivní údržbě

IoT získává na popularitě díky jednoduchému zavedení a zjednodušení rutinních činností. Použití IoT a následné získání dat v reálném čase, je významnou zkratkou ke snížení nákladů skrze prediktivní údržbu. Prediktivní údržba šetří čas technikům, kteří nemusí v pravidelných intervalech obcházet celý areál. Data mohou být automaticky zasíllána do chytré unviverzální aplikace jako je Enectiva.

Využití prediktivní údržby

Prediktivní údržba narozdíl od preventivní sleduje průběžný stav budov a zařízení v reálném čase. Prediktivně udržované budovy umožňují předejít a eliminovat příčiny opotřebení vybavení aj. Navíc lze díky prediktivní údržbě zlepšit nejen produktivitu práce a s ní spojenou efektivitu výroby, ale i bezpečnost. Případné poruchy nebo chyby je možné zjistit okamžitě (často dokonce s předstihem) a ihned zareagovat příslušnými opatřeními. Navíc ihned ví, kde problém je a jaké vybavení je třeba s sebou mít pro opravu. Prediktivní údržba se využívá také k plánování rozpočtů a výpočtů efektivity. Ve výpočtech je možné zohlednit např. výměnu zařízení a vypočíst úspory.

Bezpečnost IoT

Častou obavou v případě IoT zůstávají kybernetické útoky. Pokud totiž nejsou zařízení a systémy řádně zabezpečeny, zůstávají kybernetické útoky hrozbou. V případě moderně zabezpečených systému obavy nejsou na místě. O bezpečnost celého systému se starají speciální protokoly, které se provádějí o autorizaci uživatelů a zařízení, a tak zabraňují kybernetickým útokům.

Technologie IoT

Internet věcí přinesl do světa technologií vylepšení v oblasti výkonnosti, spolehlivosti a energetické efektivity. Jednotlivé komponenty jsou propojeny a komunikují spolu. Oprávněná osoba (např. technik) ví o aktuálním stavu v reálném čase a může ho porovnat s akýmkoli okamžikem v minulosti. Aplikace Enectiva podporuje všechny aktuálně dostupné IoT technologie: Sigfox, LoRa a NB IoT a využívá je v rámci aplikace energetického managementu. Naši technici vybírají na míru to pravé řešení. Na příklad Sigfox se hodí pro ultra-narrowband, LoRa je vynikající pro monitoring a NB IoT zaručuje dlouhou životnost.

Enectiva je aplikace pro energetický management a zároveň IoT platforma. Je bezpečným a spolehlivým nástrojem pro energetický management, prediktivní údržbu a mnoho dalšího. Využíváme svých znalostí energetického managementu a aplikujeme je na systémy měření a regulace. Zeptejte se našeho obchodu, jaké řešení je pro vás to pravé. obchod@enectiva.cz