Monitoring uhlíkové stopy - Scope 1 a 2

2 minuty čtení
Tým Enectiva
Monitoring uhlikové stopy

Legislativa, veřejnost, ale i snaha o udržitelné chování firem vzbudila vlnu zájmu o stanovení uhlíkové stopy produktů i celých společností. Základním dokumenty pro takový výpočet jsou ISO 14064 (uhlíková stopa společnosti), ISO 14067 (uhlíková stopa produktu) a v neposlední řadě GHG protokol (Green House Gases protocol).

Platforma Enectiva plně pokrývá požadavky na monitoring a reporting uhlíkové stopy v rámci společnosti v rozsahu Scope 1 a Scope 2.

Scope 1 - Přímé emise, které vznikají z vlastních zdrojů v rámci společnosti.

Scope 2 - Nepřímé emise, které vznikají z nakupovaných energií (elektřina, teplo, chlad, pára atp.)

Každý zákazník naší platformy si může zvolit své vlastní koeficienty (konverzní faktory) pro jednotlivé typy energií včetně vody. Tyto koeficienty se uplatní i na všechna podružná měřidla a tak lze sledovat uhlíkovou stopu nejen za celou společnost, ale taktéž přes jednotlivá oddělení a taktéž technologie, které se na uhlíkové stopě podílí. Budete přesně vědět kolik CO2 vyprodukuje chod vaší vzduchotechniky, kolik systém vytápění nebo provoz venkovního osvětlení. Takový monitoring dává možnosti k optimalizaci a hlavně sledování výsledků při snižování vyprodukované uhlíkové stopy v rámci Scope 1 a 2.

V případě, že jste developer nebo majitel nemovitosti a chcete stanovit její uhlíkovou stopu dle ISO 16475, tak i zde lze jak stanovení, tak i výkaznictví plně automatizovat. Ať již za jednotlivé budovy, či celé vaše portfolio budov.Díky funkcím jako je automatický reporting, upozornění na překročení nastavených limitů spotřeby či přímo produkované uhlíkové stopy, ušetříte čas tzn. náklady v rámci správy vašeho majetku. Mnohem snadněji taktéž připravíte podklady k verifikaci či certifikaci stanovení uhlíkové stopy.

V případě dotazů jsme vám s týmem Enectiva k dispozici na obchod@enectiva.cz či 222 766 950.