Systémy pro úsporu vody

4 minuty čtení
Helena Chmelíčková, Eva Svobodová

voda-uvod

S narůstající spotřebou vody se problém nedostatku vody stává více než závažným. Podle různých prognóz budou mít do 6 let až dvě třetiny populace minimální přístup k vodě. Nastávající krizi lze ale odvrátit a to správným hospodařením. Mnohé části světa už se suchem dlouho bojují, a tak si z jejich opatření můžeme vzít příklad.

Příklady ze světa

Kapskému městu se podařilo za posledních 15 let snížit spotřebu vody o 30 %, a to i přes velký nárůst populace. Program města na ochranu vody se v první řadě zaměřil na vzdělávání obyvatel a v druhé řadě využívá nejnovější technologie k efektivnímu využívání vody. Město provedlo rozsáhlé opravy potrubí a zajistilo výměnu vodoměrů.

Ve Velké Británii zase vyvinuli on-line systém, díky kterému mohou lidé sledovat, jak a v jakém množství vodu využívají. Tento systém je pak motivuje s vodou více šetřit. Podobný systém je dostupný i ČR a je jím aplikace pro energetický monitoring budov.

Za účelem získání pitné vody čím dál více zemí provádí tzv. odsolování vody, obvykle pomocí reverzní osmózy. V tomto procesu je vedle Izraele nejpokročilejší Saúdská Arábie, kde se odsolování provádí pomocí solární energie.

V Maroku vznikla organizace Dar Si Hmad, která v rámci projektu Fog vyvinula technologii, díky které lze získat vodu kondenzací mlhy.

Nejdále je v boji s vodní krizí Izrael

Ačkoliv více než polovina země tvoří poušť, díky moderním technologiím a důslednou recyklací odpadních vod dokázal Izrael vyřešit nejen vlastní problémy s nedostatkem vody, ale dokonce vodu dodává i okolním státům. Krom osvěty a vzdělávání obyvatel nebo obnovy řek vyvinuli mnoho systémů pro efektivní využívání vody.

Například v zemědělství využívá Izrael efektivní systém kapkové závlahy – voda se přivádí pomocí hadic přímo ke kořenům rostliny, což plně nahrazuje závlahu rozprašováním. Tímto systémem se Izraeli podařilo snížit množství vody potřebné pro zavlažování o více než 30 %. K zavlažování se hojně využívá recyklovaných komunálních odpadních vod. Pro jejich čištění se využívá metoda SAT (Soil Aquifer Treatment), u které slouží jako filtr písečné duny. Voda sice není pitná, ale díky této metodě je zbavena škodlivých látek, a proto se pro zavlažování může plnohodnotně používat.

Pitná voda

Pokud jde o pitnou vodu, v Izraeli je pro udržení jejího dostatku stěžejní odsolování, proto zde můžeme najít mnoho odsolovacích závodů. Získanou pitnou vodu si tu velice svědomitě hlídají. Na rozvodech vody jsou umístěny senzory, které v případě jejího úniku, zajišťují, že se případný defekt začne co nejrychleji opravovat.

Pro opravy potrubí je vhodné postupovat podle zásad bezvýkopové technologie. A to buďto lokální opravou dvousložkovou kapalinou, záplatovou metodou nebo pomocí „kanálrobotů“. Díky této technologii tak dochází k minimalizaci potřebné práce a opravě potrubí bez rozsáhlých zemních prací. Proto je využití této technologie vhodné ve městech nebo v oblastech, které jsou obtížně dostupné.

Zeleň ve městech

Ve městech se mimo jiné nabízí i řízení vsakování vody za pomocí zelené infrastruktury, která není náročná na velikost plochy. Jedná se například o dešťovou zahrádku vysázenou rostlinami, do které je svedena voda. Kořenový systém rostlin pomáhá zadržovat vodu, ale zároveň slouží i jako účinný filtr. Součástí těchto zahrádek může být biofiltr, ten ovšem může stát i samostatně. Přes biofiltr se voda předčistí a poté je systémem svedena do kanálů na sběr dešťové vody.

info-reseni-plytvani-vody

Jak šetřit vodou u nás?

Nejen z výše uvedených příkladů si můžeme vzít ponaučení i k nám do méně extrémních podmínek. Certifikáty budov LEED a BREEAM zaručují, že byla v budově úspěšně implementována řešení pro snížení spotřeby vody před i během samotného životního cyklu budovy.

S vodou můžeme šetřit i za pomocí recyklace šedé vody. Ta zahrnuje odpadní vody, které odtékají z dřezů a myček nebo umyvadel, sprch a praček. Voda může být buďto okamžitě použita, nebo v případě, že ji chceme skladovat, je nutné ji přefiltrovat a vyčistit. Recyklovaná šedá voda se dá použít na splachování záchodů nebo zalévání zahrad.

Monitoring spotřeby energií v reálném čase a předcházení nežádoucím stavům je prvním krokem k úspěšnému snížení spotřeby vody. Sledování spotřeby a následné vyhodnocení je jeden z efektivních způsobů, jak držet spotřebu na uzdě a předcházet plýtvání. V aplikaci Enectiva jsme proto přidali praktická SMS upozornění, která umožní rychlou reakci na vzniklou škodu. Vodní štít v jedinečné aplikaci Enectiva automaticky detekuje únik vody.

Zajímá Vás, jak funguje monitoring vody v praxi? Chtěli byste mít chytré řízení a monitoring energií ve svých budovách? Napište nám na eva.svobodova@enerfis.cz