Je nutné něco instalovat?

Nikoli.Enectiva je provozována formou služby a tuto službu lze využít z jakéhokoli zařízení, které je připojeno k Internetu a současně má webový prohlížeč. Vaše data jsou Vám kdykoli a odkudkoli k disozici bez nutnosti jakékoli instalace.

Komu patří data v Enectivě?

Data od všech našich zákazníků jsou stále jejich majetkem. Členové týmu Enectiva je mohou využít pouze k hromadným statistickým účelům, pro zlepšení nabízených služeb.

Jakým způsobem se zadávají do systému odečty z měřidel?

Existují dva způsoby. Nejepší je využít některý z našich otestovaných komnikátorů a připojit měřidla do systému k automatickému sběru. Vše probíhá pak plně automaticky s nulovou chybovostí. Druhou variantou je možnost zadávat odečty do systému ručně či importovat hromadně z .xls či .csv souborů.

Jak dlouho trvá závazek u Enectivy?

Typicky službu platíte formou měsíčních plateb. Pro našeho zákazníka to má výhodu, že kdykoli se může rozhodnout pro redukování či rozšíření služeb a vždy bude platit přesně za to, co aktuálně využívá. Roční platba je u nás taktéž možná. Při jejím využití poskytujeme slevu 10%.

Jakou formou probíhají platby?

Aktuálně můžete využívat bezhotovostních převodů na náš účet, který je uveden v kontaktech.

Pokud chci přestat využívat službu Enectiva, jak mohu odejít?

Je to velmi jednoduché, stačí nezaplatit další měsíční platbu a k Vašemu účtu ztratíte přístup. Na tuto situaci budete 2x upozorněn emailem.

V případě, že nezaplatím nebo zruším účet, má data budou smazána?

V případě nezaplacení měsíčního tarifu, ztratíte přístup k Vašemu účtu, ale data nebudou smazána dalších 30 dní. Pokud nedojde k obnovení účtu během těchto 30 dní, budou data následně smazána.

Jak jsou zabezpečena moje data?

Všechna data jsou zálohována každý den a jsou uložena v certifikovaných datových úložištích dle ISO 270001 a TIER III. Data jsou taktéž v reálném čase replikována na několik serverů, aby byla zaručena jejich 100% dostupnost v závislosti na možných HW a síťových problémech.

Jaké všechny energie lze v systému monitorovat?

Aktuálně můžete využít monitoring pro elektrickou energii, teplo, plyn, chlad a vodu. S tím, že jednotlivé energie mohou mít jemnější dělení např. na elektřinu pro chlazení či vzduchotechniku, teplou a studenou vodu, či teplo potřebné na přípravu teplé vody.

Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!