Opatření na úsporu energie – co můžete udělat

3 minuty čtení
Tým Enectiva

Ať už chcete ušetřit energii v průmyslovém parku, v kanceláři nebo obytných budovách, máme pro vás řešení.

Jak bylo zmíněno v našem předchozím článku, každý může přispět ke snižování spotřeby plynu a úspoře energie jako celku. V době krize, klimatických změn a válek je každý krok směrem k úsporám cenný. Avšak může se to znát složité - proto jsme vytvořili následující seznam opatření, ze kterého můžete čerpat. Doufáme, že pro vás bude užitečný, ať už se jedná o velké průmyslové komplexy, kanceláře nebo jeden rodinný dům.

Obecná opatření:

 • Identifikujte a odstraňte tepelné mosty v budovách – může to znamenat například výměnu oken za okna s lepšími izolačními vlastnostmi (použití oken s dvojitými skly vám může pomoci snížit tepelné ztráty přibližně o 50 až 70% ve srovnání s jednoduchými skly (zdroj 1)), opatřete stěny budov tepelnou izolací atd.
 • Při vytápění a chlazení snižte rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou(v angličtině). Snížení vnitřní teploty v zimě o pouhý 1°C může snížit váš účet za vytápění o 3 až 6% (zdroj 2).
 • Investujte do programovatelného termostatu, který bude podle potřeby automaticky regulovat vytápění a chlazení. Zvažte použití nočních útlumů nastavením nižší teploty v noci nebo v době, kdy je budova prázdná.
 • Při otevírání oken vypněte topení/klimatizaci nebo nainstalujte termostatický ventil, který to udělá automaticky. Více informací o jeho výhodách naleznete v našem článku o termostatických ventilech.
 • Zkontrolujte teplotu teplé vody, doporučuje se udržovat ji kolem 55°C. Dbejte však dodržení pravidel ohledně se legionelly, pokud se vás týkají.
 • Pravidelně kontrolujte a čistěte topný systém. Výzkum společnosti Enertek International ukazuje, že špinavé usazeniny v topném systému mohou zvýšit vaše účty za energii až o 25%.
 • Zvažte instalaci obnovitelného zdroje energie, který zajistí udržitelnější energii a sníží vaši spotřebu energie ze sítě.
 • Jako doplněk k obnovitelným zdrojům energie doporučujeme používat tepelná čerpadla.
 • Prozkoumejte možnosti pro krátkodobé i dlouhodobé skladování energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.
 • Zvažte rekuperaci tepla z odpadních vod (například ve sprchách).
 • U nových stavebních projektů dodržujte doporučení pasivního standardu.

Opatření specifická pro průmysl:

 • Vyžádejte si energetický audit nebo certifikaci ISO 50001 – v Enerfisu vám s tím rádi pomůžeme.
 • Zkontrolujte řízení teploty(v angličtině) ve všech prostorách. Požadavky na teplotu se mohou v každé místnosti lišit, ujistěte se, že nepoužíváte topení nebo klimatizaci více, než je nutné. Zkontrolujte a optimalizujte jednotlivé ekvitermní křivky.
 • V průmyslových odvětvích, kde je používán chladicí systém po celý rok, doporučujeme implementovat řešení s rekuperací tepla.
 • Zvažte použití kogeneračních jednotek.
 • Podporujte udržitelnost a opatření na úsporu energie(v angličtině) ve svém průmyslu celkově.

Opatření specifická pro kanceláře:

 • Vyžádejte si energetický audit nebo implementujte certifikaci ISO 50001 – v Enerfisu vám s tím rádi pomůžeme.
 • Pokud nepoužíváte automatizovaný systém, nezapomeňte vypnout nebo snížit vytápění či klimatizaci v době, kdy jsou kanceláře prázdné.
 • Zvažte pokrytí holých podlah koberci – nezateplené podlahy mohou být příčinou energetických ztrát 10 až 20%. Podle EDF můžete s izolací podlah očekávat snížení nákladů na energii o 4 až 5% a během chladných zim až o 10%.
 • Podporujte udržitelnost a opatření na úsporu energie v kancelářích.

Opatření specifická pro bydlení:

 • Zkontrolujte vnitřní teplotu. Doporučujeme maximální teplotu 22°C ve vašem domě při obsazení, 18°C při neobydlenosti.
 • Pokud nepoužíváte automatický systém(v angličtině), nezapomeňte vypnout nebo omezit vytápění či klimatizaci, když odcházíte na delší dobu.
 • Zvažte pokrytí holých podlah koberci – nezateplené podlahy mohou být příčinou energetických ztrát 10 až 20%. Podle EDF můžete s izolací vaší podlahy očekávat snížení nákladů na energii o 4 až 5% a během chladných zim až o 10%.

Doufáme, že vám náš seznam úsporných opatření bude užitečný. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zdroje

Zdroj 1: European Commission - Climate Action

Zdroj 2: Enectiva