Úsporná opatření v době války: můžeme odstavit ruský plyn?

4 minuty čtení
Tým Enectiva

Se zvyšujícím se napětím mezi Evropou a Ruskem v posledních měsících přišel bezprecedentní nárůst sankcí vůči Ruské federaci. Rusko se stalo zemí s nejvyššími sankcemi na světě, což významně ovlivnilo obchod. Není tajemstvím, že Evropa využívá ruský plyn a Rusko z této směny ekomicky profituje. V diskuzi o sankcích je ruský plyn ústředním bodem veřejné a politické debaty a v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu je na stole otázka jeho úplného odstavení.

Německo, které dlouhou dobu z ekonomických důvodů odmítalo podporovat retorzní opatření proti Rusku, pozastavilo certifikaci NordStream 2 a tak zablokovalo jakýkoli přívod plynu z tohoto plynovodu. Tok plynu v NordStream 1 se také zpomalil kvůli nižší poptávce. Ropovod Jamal (procházející Běloruskem) dokonce na chvíli zaznamenal zpětný tok. Ropovod Bratrství a Sojuz („Svaz“) procházející Ukrajinou však zůstaly v provozu. Navzdory válce a sankcím Evropa nadále dováží plyn a platí za něj Rusku a podle Bloombergu Gazprom nadále platí Kyjevu za právo tranzitu skrz Ukrajinu. Realita je taková, že Evropa neodstavila ruský plyn. Byla by však úplná odstávka možná?

Dovoz ruského plynu a ropy do Evropy

K zodpovězení této otázky se musíme nejprve podívat na dostupná data, abychom viděli, jaká je situace na trhu. EU je relativně závislá na Rusku jako ekonomickém partnerovi, přičemž federace je podle Eurostatu 3. největším vývozcem s 7,5% a 5. největším dovozcem s 4,1%.

Pokud se zaměříme na obchod s Ruskem, převážnou většinu dovozu tvoří produkty spojené se spotřebou energie. Snížení takového dovozu by pro EU znamenalo významnou ztrátu zemního plynu a ropy a pro Rusko významnou ztrátu příjmů.

Výše uvedený graf popisuje bilance dovozu a vývozu EU - Rusko, přičemž Rusko se specializuje jako hlavní poskytovatel ropy a zemního plynu. Obchodní bilance je výrazně ve prospěch Ruska, což znamená, že EU potřebuje jeho produkty. Rusko však potřebuje peníze EU, které výměnou získává.

Jaká je situace v České republice?

V České republice je situace složitější než v západní Evropě. V r. 2020 většina zemního plynu a zhruba polovina ropy v ČR byla dodána z Ruska (zdroj: 1,2,3).

Omezení vazeb na ruské přírodní zdroje se v krátkodobém horizontu zdá obtížné, ne-li nemožné kvůli nutnosti hledat partnerství s jinými zeměmi a riskovat odříznutí od ruských dodávek.

Podle dat ČSÚ, v roce 2020 tvořila ropa a zemní plyn 60,1% hodnoty českého dovozu z Ruské federace. I když se dovoz zemního plynu a ropy v letech 2019 až 2020 snížil o téměř 50%, stále představuje velkou většinu celkového dovozu České republiky z Ruské federace.

Od roku 2018 můžeme pozorovat klesající trend dovozu z Ruska, přičemž tento trend není zaměřen pouze na přírodní zdroje; projevuje se ve více oblastech a bude jistě pokračovat vzhledem k nedávným událostem na Ukrajině. Celková obchodní bilance v letech 2018 a 2019 byla pro ČR záporná, ale v roce 2020 se změnila na kladnou (tj. v roce 2020 vývoz z ČR do Ruska přesáhl dovoz). V roce 2019 dovoz přírodních zdrojů do ČR ve výši 77 576 mil. Kč představoval 67% celkového ruského dovozu. V roce 2020 představovalo 60% ruského dovozu pouhých 43 414 milionů Kč. To ukazuje, že obecně dovoz ze všech sektorů z Ruské federace od roku 2018 pro Českou republiku významně klesá.

Můžeme být 100% nezávislí na ruských přírodních zdrojích?

Můžeme být nezávislí na ruském plynu a ropě a získávat zásoby odjinud? To je otázka, kterou si v současnosti klade každá evropská země, a i když se může zdát teoreticky jednoduchou, je mnohem těžší ji uvést do praxe.

V důsledku velké závislosti evropských (zejména východních) zemí na ruském plynu a ropě by úplné zastavení dodávek ruských přírodních zdrojů bylo pro Evropskou unii velmi obtížné, ne-li nemožné. Pokud by došlo k úplnému zastavení ruských dodávek, přírodní zdroje by se staly v Evropě vzácné, což by vedlo k prudkému nárůstu jejich ceny a změně každodenních návyků evropské populace.

Paralelně by odříznutí Ruska jako dodavatele vedlo k vážným ekonomickým důsledkům pro plynového a ropného giganta. Evropa v roce 2021 nakoupila více než 45% z celkového ruského plynu a ropy, což z ní činí největšího partnera Ruska a významný zdroj příjmů. Ztráta evropské závislosti by Rusku způsobila ekonomickou ztrátu 158,5 miliardy eur (dovoz přírodních zdrojů do EU v roce 2021).

Zásobování plynem je důležité zejména při chladných zimách - v České republice se polovina zemního plynu spotřebuje na vytápění. Podle ročenky ERÚ se v ČR v roce 2019 spotřebovalo 61% plynu v průmyslu a 25% v domácnostech.

Snížení celkové spotřeby plynu je možné a každý se může zapojit svým vlastním způsobem. V našem následujícím článku uvádíme seznam opatření ke snížení spotřeby plynu a energií obecně. Doufáme, že vám pomůže čelit zvyšujícím se cenám a omezenému množství zemního plynu dostupného v Evropě - ať už ve vašem podnikání nebo u vás doma.

Zdroje

Zdroj 1: https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Zdroj 2: https://www.eru.cz/sites/default/files/import_files/Rocni_zprava_provoz_PS_2020.pdf

Zdroj 3: https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/ropa-ropne-produkty/statistika-dovozu-ropy-do-cr--259953/

Obrázky

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Russia-EU_%E2%80%93_international_trade_in_goods_statistics#EU-Russia_trade_by_type_of_goods

https://www.czso.cz/documents/10180/131086531/2420082019.pdf/d8ba9e83-1d61-4497-8b0e-312c79802d75?version=1.3

https://www.czso.cz/documents/10180/141885111/2420082119.pdf/86ac3010-db75-46d2-a90a-df281f762753?version=1.1