Optimalizace energetických nákladů

Energie jsou 3. největší nákladovou položkou firem ihned po mzdových nákladech a nákladech na materiál. Stále více si jich uvědomuje, že vyšší energetická efektivita je klíčem k zdravějším maržím a vyšší ziskovosti. Z nedávno vydaného výhledu pro energetiku (Energy Outlook) společnosti BP vyplývá, že celosvětově dojde k nárůstu spotřeby energetických zdrojů o 41% do roku 2035. S rostoucí spotřebou a poptávkou poroste i cena. To je více než pravděpodobné. Firmy pokud budou chtít zachovat svoji ziskovost musí již dnes přemýšlet, jak zvýšit efektivitu ve využití energetických zdrojů. Více →

Motivační faktory pro zavedení energetického managementu

Firmy různých velikosti i různého zaměření jsou nuceny řešit otázky energetického managementu. I když pro většinu z nich nejsou energie největší nákladovou položkou, jsou defakto všude. V každé divizi, v každém oddělení, v každém zařízení je použita nějaká forma energie a dříve nebo později se každá firma začne potýkat s otázkami, které řeší jejich spotřebu, cenu či efektivní využití. Důvody, které vedou firmy k řešení otázek energetického managementu jsou v zásadě čtyři: Více →

Energetický benchmarking

Porovnávejte spotřeby svých nemovitostí. 40% veškerých energií, které se ve světě spotřebují, připadá na spotřebu v budovách a jejich provoz. Nevěřili byste, jak velké rozdíly jsou mezi jednotlivými budovami. V našem týmu máme zkušenosti s budovami stejného typu, jejichž spotřeba se liší klidně i o 100%. I v kancelářských budovách “A” standardu jsou výrazné rozdíly. Námi sledovaná nejlepší budova A standardu vykazuje celkovou roční spotřebu 169 kWh/m2 a nejméně energeticky efektivní budova 304 kWh/m2. Více →

Energetik - ohrožený druh?

Vidíme to všude. Tlak na nízké náklady se zvyšuje v každém odvětví a tím i tlak na “vyhubení” některých profesí. Když jdeme nakupovat, tak nás již nepřekvapí samoobslužné pokladny. Případně ani vůbec nepotřebujeme kamenný obchod, jelikož nakupujeme už i potraviny on-line. Prodavači se stávají ohroženým druhem. Stejně jako v minulosti jím byl třeba ponocný (hlídání ulic v noci), sítař (vyráběl síta), písař (psal dokumenty a knihy), pecivál (opravoval a stavěl pece či kamna) a mnoho dalších. Více →

Zvídavost v energetickém managementu

Jste dostatečně zvídaví? Zvídavost je vlastnost, kterou máme všichni vrozenou. Jen co spatříme světlo tohoto světa začneme objevovat, poznávat, zkoušet. Bohužel většina z nás, čím je starší tím ztrácí touhu a motivaci po zvědavosti. Asi z obavy, že “kdo je zvědavý, bude brzo starý”. Zvídavost jako vlastnost je ale taktéž velmi podstatnou ingrediencí pro dosažení energetické efektivity. Vezměme si modelový příklad administrativní budovy s nájemníky a správcem budovy. Správce jakožto zástupce majitele má za úkol veškeré energie rozúčtovat tak, aby nic neplatil. Více →
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!