Umět řídit znamená umět měřit

Nemůžete řídit, pokud nedokážete měřit. Tato odvěká poučka všech příruček pro manažery, platí v oblasti energetického managementu dvojnásob. Rozhodnutí se dělají vždy mnohem lépe a jsou i kvalitnější, pokud jsou informace (energetická data) přesné, včas dostupné a důvěryhodné. Velké procento organizací však stále spoléhá i při mnohamilionových investicích na ruční odečty měřidel. Ty jsou však velmi často nejen neúplné, ale i nepřesné. Automatické a dostatečně jemné odečty energií poskytují zcela novou perspektivu při pohledu na energetickou spotřebu a související náklady. Více →

Cena energetických dat

Pokud patříte mezi property manažery, facility manažery, správce či majitele nemovitostí jistě se setkáváte s problémem efektivního sběru energetických dat ze spravovaných budov. K většinové metodě stále patří fyzický odečet pověřenou osobou. Nicméně tento způsob vykazuje známky jisté nespolehlivosti, časové i finanční náročnosti, která roste úměrně s velikostí spravovaného portfolia. Řešení na tento problém je spousta. Enectiva je jedno z nich, nicméně každý, kdo chce využívat energetická data musí nejdříve akceptovat fakt, že ani automatický sběr dat není zdarma. Více →

Jak na energetický management

Většina lidí má obavy ze slov energetický management. Ve své praxi se setkávám denně s lidmi na manažerských pozicích, kteří se dostanou do pozice, kdy jsou nuceni zavádět procesy energetického managementu a neví, jak s tímto úkolem naložit. Na začátku jsou zde zbytečné obavy z nového, přitom zásady dobrého energetického managementu vychází ze selského rozumu každého dobrého hospodáře. Uvedu jen několik základních pouček: mozna-upspory_edit.png

Více →
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!