On-line energetický management: 5 základních otázek

Často se setkáváme u našich zákazníků s opakujícími se dotazy. Jsme rádi, že vás problematika odečtů energií, energetického mamanagementu a energetického monitoringu zajímá. Rozhodli jsme se na ty nejčastější dotazy odpovědět zde na našem blogu: 1.Jak mi automatické odečty měřidel pomohou ušetřit? Automatický sběr dat z měřidel energií vám může šetřit peníze hned v několika rovinách. Jednak je to administrativní a časová rovina, kdy už nemusíte obcházet nebo dokonce objíždět každý měsíc všechna Vaše měřidla proto, abyste mohli provést vyúčtování energií či sestavit report Vašim nadřízeným. Více →

Energetický management ve strojírenství

V dalším dílu našeho seriálu týkající se energetického managementu se budeme věnovat oblasti strojírenských podniků. Strojírenství má v naší zemi dlouhotrvající tradici a tato historie nezřídka kdy ovliňuje i nahlížení na energetiku ve strojírenských firmách. Pro většinu těchto firem jsou energetické náklady až na třetím místě v jejich nákladové struktuře z čehož pramení částečný nezájem o tuto problematiku. Na prvním místě stojí náklady na zaměstanance a jejich mzdy, na druhém jsou to náklady na materiál a až na třetím náklady na energie. Více →

Energetický management v oblasti retailu

Další díl, v kterém rozebíráme specifika energetického managementu, se týká oblasti retailu a retailových řetězců. Máte-li na starost energetický management a plníte-li roli energetického manažera pro retailový (maloobchodní řetěz) disponujete obykle významnou výhodou oproti jiných energetickým manažerům. Spravujete totiž portfolio poboček, které je většinou velmi jednoduše porovnatelné. Jednotlivé pobočky/obchody jsou často totožné co se velikosti týče, počtu zaměstnanců a taktéž co se týče instalovaných technologií. Tuto vlastnost jako energetický manažer můžete využít pro porovnání spotřeb mezi pobočkami na jeden m2, na jeden m2 prodejní plochy, na jednoho zaměstnance či porovnání poboček a jejich spotřeby v době otevíracích hodin a v době, kdy je obchod uzavřen. Více →

On-line podružné měření

V případech, kde jeden objekt obývá více nájemníků je jen jedinný způsob, jak spravedlivě rozdělit náklady na energie. Instalovat podružné měření. Nejsnažší je zavést podružné měření v případě elektřiny, vody a plynu. O něco složitější je to pak v případě tepla a chladu. Spravedlivé rozdělení nákladů, ale není jediný důvod pro zavedení podružného měření. Mezi další patří: monitoring spotřeby jednotlivých technologií a jejich efektivního chodu detekce úníků, černých odběrů a havárií zvýšení povědomí o spotřebě energií kontrola nákladů a spotřeb fakturovaných ze strany distribučních společností Enectiva plně integruje podružné měření na všech typech energií. Více →

Energetický management v bankovním sektoru

V našem seriálu týkající se energetického managementu se budeme zastavovat v různých odvětvích a odhalovat jeho specifické potřeby v oblasti energetické efektivity. V první dílu se podíváme na energetický management bankovního sektoru. Banka je typický zástupce podniku s velmi rozsáhlou organizační strukturou, korporátního střihu, kde vládnou procesy a velmi často i byrokracie. Řeklo by se, že zavedení procesů ovlivňující energetický management bude snadné, jelikož zaměstnanci jsou navyklí na systematický přístup k práci, a podnik typu banky je řízen za pomocí detailních interních směrnic. Více →
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!