Modrá úsporám - šetřit vodou lze i bez dotací

Spotřeba pitné vody na osobu v ČR rok od roku klesá, její cena naopak každým rokem roste. Po loňskémm dlouhotrvajícím suchu příchází stát s dotačním programem «Modrá úsporám» s cílem motivovat lidi k dalším úsporám vody a my přínášíme náš pohled na danou problematiku. Mnoho našich klientů se zabývá vodním managementem, spravují budovy, úřady, podniky nebo i celá města a úniky vody, detekce plýtvání, následné opravy nebo úsporné projekty jsou jejich denním chlebem. Více →

Enectiva - platforma pro spotový trh

Objem obchodů na spotových trzích neustále roste a s roustoucím podílem obnovitelných zdrojů v rámci energetického mixu se jejich význam bude nadále zvyšovat. Spotový trh taktéž představuje zajímavý prostor pro značnou část odběratelů, kteří dokáží své spotřeby elektřiny řídit nebo odběry realizují v dobách, kdy je v síti energie přebytek, tedy i nižší cena. Jedná se především o večerní hodiny a víkendy.Spotový trh s energiemi

Díky našemu řešení Enectiva, získávají alternativní dodavatelé možnost energii fakturovat dle

Více →

Enectiva jako platforma pro spotový trh

Spotový trh představuje zajímavý prostor pro značnou část odběratelů, kteří dokáží své odběry elektřiny či plynu řídit, případně je realizují v dobách, kdy je cena energie nižší. Jedná se především o noční hodiny nebo během víkendů a státních svátků. V těchto časech jsou energie několikanásobně levnější než ve špičkách, kdy je energie nedostatek a její cena naopak roste. Fungující obchody na spotovém trhu vyžaduje přesný monitoring spotřeb a přesně tento úkol dokáže řešit Enectiva. Více →

Měření spotřeby vody

Mezi měřidla spotřeb energií bezpochyby patří i vodoměry. Jedná se o zařízení, které měří průtočný objem vody uzavřeným potrubím typicky v m3 za dané časové období a z naší zkušenosti vyplývá, že voda patří mezi nejčastější medium u kterého dochází ke zbytečnému plýtvání. Vodoměr pak slouží nejen k fakturačním účelům, ale také jako detekce úniku vody. Existuje několik účelů pro měření spotřeby vody. Nejprve zmíníme vodoměr fakturační – použitý pro obchodní styk mezi odběratelem a dodavatelem vody. Více →

Kde je vhodné instalovat měřidla energií

V poslední době se množí dotazy našich zákazníků na téma, kam instalovat měřidla, případně detailnější podružné měření. Chtějí, aby následné měření energií dávalo smysl a mělo ekonomický přínos. K instalací měření případně podružného měření můžete přistoupit z několika směrů. Každý z nich má své výhody i nevýhody a nelze jednoznačně určit, který z nich je nejlepší. Přístup se bude vždy drobně odlišovat od účelu a místa svého nasazení, stejně tak od aktuální situace na dané lokalitě a vašich aktuálních potřebách. Více →
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!