Enectiva jako platforma pro spotový trh

Spotový trh představuje zajímavý prostor pro značnou část odběratelů, kteří dokáží své odběry elektřiny či plynu řídit, případně je realizují v dobách, kdy je cena energie nižší. Jedná se především o noční hodiny nebo během víkendů a státních svátků. V těchto časech jsou energie několikanásobně levnější než ve špičkách, kdy je energie nedostatek a její cena naopak roste. Fungující obchody na spotovém trhu vyžaduje přesný monitoring spotřeb a přesně tento úkol dokáže řešit Enectiva. Více →

Měření spotřeby vody

Mezi měřidla spotřeb energií bezpochyby patří i vodoměry. Jedná se o zařízení, které měří průtočný objem vody uzavřeným potrubím typicky v m3 za dané časové období a z naší zkušenosti vyplývá, že voda patří mezi nejčastější medium u kterého dochází ke zbytečnému plýtvání. Vodoměr pak slouží nejen k fakturačním účelům, ale také jako detekce úniku vody. Existuje několik účelů pro měření spotřeby vody. Nejprve zmíníme vodoměr fakturační – použitý pro obchodní styk mezi odběratelem a dodavatelem vody. Více →

Kde je vhodné instalovat měřidla energií

V poslední době se množí dotazy našich zákazníků na téma, kam instalovat měřidla, případně detailnější podružné měření. Chtějí, aby následné měření energií dávalo smysl a mělo ekonomický přínos. K instalací měření případně podružného měření můžete přistoupit z několika směrů. Každý z nich má své výhody i nevýhody a nelze jednoznačně určit, který z nich je nejlepší. Přístup se bude vždy drobně odlišovat od účelu a místa svého nasazení, stejně tak od aktuální situace na dané lokalitě a vašich aktuálních potřebách. Více →

Vyhodnocení EPC projektů

Chystáte se realizovat EPC projekt? Čeká vás komplexní technicko-administrativní úkol. Nejprve navrhnout samotné technické řešení, získat finance na profinancování celého projektu, následně přijde na řadu realizace a v neposlední řadě bude třeba monitorovat výsledky na základě kterých dochází k splácení celé investice do EPC projektu. Enectiva dokáže být právě co se týče monitoringu výsledků EPC zdatným pomocníkem. Tento proces jednak zcela automatizovat a taktéž napomáhá k transparentnosti celého řešení. Tím, že Enectiva je webové řešení, tak u EPC projektů získají přístup k výsledkům vždy obě strany. Více →

Smart City po česku

Naše země je, co se efektivního využití energií, daleko za průměrem západních zemí. Náš soused Německo nám může být v tomto vzorem, kdy na vyprodukování 1 EUR HDP spotřebuje o polovinu méně energie než naše republika. Můžeme se dohadovat, čím je to způsobeno, ale mnohem lepší je s tím něco udělat. Chtít to změnit, zlepšit. V našich článcích se po většinu času věnujeme soukromému sektoru, ale obrovský potenciál má v oblasti zvyšování energetické efektivity sektor veřejný. Více →
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!