Nejvíce plýtváme o státních svátcích

Statistiky a analýzy energetických dat, které zde uvádíme, byly vytvořeny týmem Enectiva na vzorku více než 400 administrativních budov v městech nad deset tisíc obyvatel po celé České republice. Spotřeba elektrické energie Měrná spotřeba elektrické energie vztažená na m² užitné plochy se pohybuje u 50% administrativních budov v rozmezí 50,1-143,7 kWh/m². Dle spotřeby elektrické energie pracujeme nejvíce v úterý, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší a hned poté v pondělí. Od středy je to s naší pracovitostí čím dál horší. Více →

Energetická data - komerční nemovitosti

Nejvíce v kancelářích plýtváme během státních svátků. Enectiva (www.enectiva.cz) je on-line nástroj pro energetický monitoring, který dokáže nejen odhalovat plýtvání, motivovat k úsporám, ale také poskytovat mnoho informací o energetických spotřebách. Ty následně leccos vypovídají o našem běžném chování. Statistiky, které zde prezentujeme byly vytvořeny ze vzorku 480 administrativních budov v městech nad 10tis. obyvatel po celé České republice. Dle spotřeby elektrické energie pracujeme nejvíce v úterý a hned poté v pondělí. Více →

Slovník energetického manažera

Jistě to znáte. Každá profese má svůj specifický slovník, kterým se daná profese odlišuje od ostatních. Někdy se zdá, že dané obory si snad vytváří tyto termíny jen proto, aby bylo složitější je pochopit. A nejinak je tomu i v případě energetického managementu. Naším cílem je však zvyšovat povědomí. Chceme aby se společnosti chovaly efektivněji, a tak v tomto článku přinášíme soupis a vysvětlení těch nejčastějších pojmů, s kterými se můžete v oboru energetického managementu setkat. Slovník energetického manažera

Více →

Optimalizace energetických nákladů

Energie jsou 3. největší nákladovou položkou firem ihned po mzdových nákladech a nákladech na materiál. Stále více si jich uvědomuje, že vyšší energetická efektivita je klíčem k zdravějším maržím a vyšší ziskovosti. Z nedávno vydaného výhledu pro energetiku (Energy Outlook) společnosti BP vyplývá, že celosvětově dojde k nárůstu spotřeby energetických zdrojů o 41% do roku 2035. S rostoucí spotřebou a poptávkou poroste i cena. To je více než pravděpodobné. Firmy pokud budou chtít zachovat svoji ziskovost musí již dnes přemýšlet, jak zvýšit efektivitu ve využití energetických zdrojů. Více →

Motivační faktory pro zavedení energetického managementu

Firmy různých velikosti i různého zaměření jsou nuceny řešit otázky energetického managementu. I když pro většinu z nich nejsou energie největší nákladovou položkou, jsou defakto všude. V každé divizi, v každém oddělení, v každém zařízení je použita nějaká forma energie a dříve nebo později se každá firma začne potýkat s otázkami, které řeší jejich spotřebu, cenu či efektivní využití. Důvody, které vedou firmy k řešení otázek energetického managementu jsou v zásadě čtyři: Více →
Vyzkoušejte Enectivu

Zadejte e-mail a pošleme Vám přístup

je povinné!